Direksiyon Sınavında Bu Hataları Asla Yapmayın!

Toplam 7 kullanıcı 66 /100

Yayın tarihi :
Yayıncı :

Direksiyon sınavına girecek olan sürücü adaylarının yapmaması gereken hatalar nelerdir? Sınava girecek olan sürücü adaylarının bu yazımızı dikkatli bir şekilde okumasında çok büyük yarar vardır. 

Açıklama: Bu yazıda bahsettiğimiz hususlar Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği esas alınarak yazılmıştır. Makalemizde ki her husus 2018 yılı uygulamalarına göre anlatılmıştır.

Yeni Yönetmeliğe göre direksiyon sınavında bazı hataları tek bir kez yapan sürücü adayları sınavdan kalacaktır (Ek 4 ve Ek 3 Formu Kırmızı Bölümler). Bununla birlikte bazı hataları ise 2 kez tekrar edenler sınavı kaybetmiş sayılacaktır (Ek 4 ve Ek 3 Formu Sarı Bölümler). 

“B”,“BE”, “C1”, “C1E”,“C”,“CE”, “D1”, “D1E”, “D”,“DE” veya “F” Sınıfları için

1- ARACI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE

 • Emniyet kemerini muhakkak takmanız gereklidir. Emniyet kemerini takmayan sürücü adayları sınavı kaybetmiş sayılacaktır. 

İlk Yapmanız Gereken Emniyet Kemerini Takmaktır

 • Alkol, uyuşturucu, uyarıcı maddelerin etkisinde olduğunuzun gözlenmesi durumunda sınavı kaybedersiniz. 

2- ARACI ÇALIŞTIRIP, HAREKET ETTİRİRKEN

Bu aşamada bazı hataları tek bir kez dahi yapmış olmanız halinde sınavı kaybetmiş olacaksınız. Aşağıda tek bir kez dahi yapmamanız gereken hataları sıraladık. 

 • Aracı çalıştırıp kalkış yapmadan önce aynalar ile trafiği kontrol etmek zorundasınız. 
 • Kalkış yaparken sinyal vermek zorundasınız. 

 • Hızlı ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde trafiğe çıkmayınız. 

Yukarıda sıraladığım hataları bir kez dahi yapmanız halinde sınavı kaybetmiş sayılırsınız. Sınav esnasında yolunuz boş olsa dahi, kalkış yapacağınız esnada yolunuzda hiç bir araç olmasa dahi bunları kesinlikle yapmanız gereklidir.

3- VİTES DEĞİŞTİRMENİZ

Sınav esnasında komisyon üyelerinin sizde gözlemleyeceği diğer bir husus hise vites değiştirmenizdir. Hemen aşağıda sıraladığım iki hatayı bir kez dahi yapmanız halinde sınavı kaybetmiş sayılırsınız. 

 • Vites değiştirken aracın hakimiyetini kaybetmeniz durumunda,
 • Vites değiştirirken yola bakmayı bırakıp, vites koluna bakmanız halinde. 

 

 4- DİREKSİYON HAKİMİYETİNİZ

Sınavda komisyon üyelerinin en çok dikkat edeceği diğer bir husus direksiyon hakimiyetinizdir. Direksiyon hakimiyetiniz zayıf ise eğer sınavı kaybedersiniz. 

5- ŞERİT DEĞİŞTİRMENİZ VE ŞERİTİNİZDE İLERLEMENİZ

Yine sınav anında şerit ihlali yapıp yapmadığınız, şerit değiştirirken kurallara uyup uymadığınız dikkate alınacaktır. Aşağıda sıraladığımız hatalardan birini tek bir kez yapmanız durumunda sınavı kaybetmiş sayılacaksınız. 

 • Aracı şeritiniz içinde kullanmanız gereklidir. Şerit ihlali yapıp, iki şeritte aynı anda araç kullanmanız halinde sınavı kaybedersiniz. 
 • Sınav anında sizden şerit değiştirmeniz istenecektir. Ayrıca sınav anında kendiliğinden gelişen durumlarda şerit değiştirmeniz zorunlu olabilir. Şerit değiştirirken aynalar ile trafiği muhakkak kontrol ediniz. Bu hatayı tek bir kez yapmanız sınavı kaybetmeniz için yeterlidir. 
 • Şerit değiştirirken sinyal vermek zorundasınız. Sinyali zamanında dahi vermezseniz sınavı kaybedersiniz. 
 • Sınav anında asla emniyet şeridine girmeyin. Aksi halde yine sınavı kaybetmiş sayılırsınız. 

6- KAVŞAKLARDA YAPMANIZ GEREKENLER (YAPMAMANIZ GEREKENLER)

 • Kavşağa yaklaşırken yavaşlamanız gereklidir. 
 • Kavşaktan döneceğiniz zaman uygun şerite geçmeniz gereklidir. Örneğin döneceğiniz şerit birinci şerit olması gerekirken, siz ikinci şerit üzerinden dönerseniz trafiği tehlikeye sokmuş olursunuz. Haliyle bu hatanız ile de sınavı kaybedersiniz. 
 • Kavşaktan dönmeden önce sinyal vermeyi asla unutmayınız. 
 • Kavşaktan döneceğiniz zaman ve döndüğünüz esnada karşıdan gelen araçları ve yandan geçen araçları kontrol etmeniz gereklidir. Komisyon üyeleri bu kontrollerinizi farketmelidir. 
 • Kavşaklarda iken geçiş hakkı kurallarına riayet ediniz. Sizden daha önce geçmesi gereken bir araç varken siz bu araçtan daha erken davranırsanız eğer sıanvı bu hatanız ile kaybedersiniz. 
 • Sağ yada sola dönüşlerde ayna ile trafiğin kontrollerini yapınız. 

ARACINIZ SEYİR HALİNDE İKEN YAPMANIZ GEREKENLER (YAPMAMANIZ GEREKENLER)

 • Trafik kurallarını uymanız gereklidir. Işıklı trafik lambalarına ve diğer trafik işaretlerine uymanız gereklidir. Örneğin, sınav anında sürekli kırmızı yanıp sönen bir trafik lambası ile  karşılaşırsanız eğer önce durup trafiği kontrol ettikten sonra geçmeniz gereklidir. Böyle bir durumda direk geçerseniz eğer sınavdan kalırsınız. Benzer şekilde diğer trafik işaretlerine de uymanız gereklidir. Birini ihlal etmeniz halinde sınav görevlisinin sizi sınavda bırakma hakkı vardır. 
 • Trafikte seyir halinde iken, trafik polisini, diğer yönlendirme ve işaretleri farketmeniz gereklidir. Sınav görevlisi bu bölümde de size olumsuz not verirse diğer herşeyi tam yapsanız dahi sınavdan kalırsınız. 
 • Seyir halinde iken trafiği tehlikeye düşürecek heyecanınız olmasın. Sınav görevlisinin sizde bu durumu görüp işaretlemesi halinde sınavı kaybedersiniz. 
 • Yaya ve okul geçici yerlerden geçerken bir yayanın yoldan geçmekte olduğunu görürseniz yayaya yol vermeyi unutmayın. 


 • Hemzemin geçitlerde kurallara uyup uymadığınıza bakılacak
 • Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sınav esnasında denk gelmesi halinde muhakkak yol veriniz. 
 • Önünüzde ki araç ile takip mesafenizi korumanız gereklidir. 
 • Sınav anında yolununuzu iyi öğrenmeniz gereklidir. Güzergahı bilmemeniz halinde sınavı kaybedersiniz. 
 • Genel anlamda araç hakimiyetinizin nasıl olduğuna bakılacak. Olumsuz kanaat verilmesi halinde diğer bütün herşeyi tam yapsanız dahi sınavdan kalmış sayılırsınız. 

 

SOLLAMA YAPARKEN YAPMANIZ GEREKENLER (YAPMAMANIZ GEREKENLER)

 • Sollama yapmanız gereken bir durum olduğunda aynalar ile trafiği kontrol etmeniz gereklidir. 
 • Sollamaya başlamadan önce ve zamanında sinyal vermeniz gereklidir. 
 • Sollama esnasında trafikteki akış durumunuza bakılacak. Trafiği tehlikeye sokmanız halinde olumsuz kanaat verilmemesi gereklidir. 
 • Sizin kullandığınız aracı geçmek isteyen bir araç olduğu zaman geçilme kurallarına uymanız gereklidir. 

HIZ DURUMUNUZ

Sınava gireceğiniz mekandaki hız levhalarını iyice ezberlemeniz gereklidir. 

 • Seyir esnasında gösterilen hız limitine aşmanız halinde 
 • Yaya, okul, bisiklet gibi geçişlere yaklaşırken hızınızı azaltmanız gereklidir. 
 • Seyir halinde iken gereksiz fren yaparak trafiği tehlikeye atmanız durumunda. 

GERİ GERİ GİDERKEN VE L  DÖNÜŞLERİ

 • Geri geri giderken kontrolü kaybetmeniz halinde, kaldırıma çarpmanız yada şeridi çıkmanız halinde, 
 • Dönüş esnasında ve tekrar yola girerken sinyal vermeyi unutmayınız. 
 • Dönüş yaparken, ve tekrar yola çıkarken aynalar ile trafiği kontrol etmeniz gereklidir. 

Geri geri 25 metre düz gitmeniz istenecektir. Bu uygulamada;

 • Şeritin dışına çıkmanız, araç hakimiyetini kaybetmeniz halinde,
 • Aynalarla yada geriye dönerek trafiğin kontrolünü yapmamanız halinde,
 • Tekrar kalkış yaparken aynalar ile trafiği kontrol edip etmediğiniz,
 • Tekrar kalkış yaparken sinyal verip vermediğiniz,

Bu 4 hatadan birini dahi yapmanız halinde sınavı kaybetmiş sayılırsınız. 

ANİ FREN YAPMANIZ

 • 30 km hızla giderken aracı durdurmanız istenecektir. Ani fren yapmanız yani. 
 • Durduktan sonra tekrar aracı hareket ettirirken aynalar ile trafiği ontrol etmeniz gerekir. 
 • Yine kalkış yaparken sinyal verip vermediğinize bakılacaktır.

 EĞİMLİ YOLDA KALKIŞ

Hafif eğimli bir yola geldiğinizde komsiyon üyesi durmanızı ve takrar hareket etmenizi isteyecektir. 

 • Sağ şeritte durmanız gereklidir ve dururken aynalar ile trafiği kontrol etmeniz gerekir.
 • Durmadan önce ve kalkarken sinyal vermeniz gereklidir. 
 • Kalkış yaparken trafiği kontrol etmeniz gereklidir.

GERİ GERİ PARK ETME

Sınav anında en çok zorlanacağınız yerlerden birisi de bu bölümdür. 

 • Koniler arasına tek hamle ile girmeniz gereklidir. Bu ilk aşamada park etme işlemi henüz tam değildir. Bir sonraki adımda park edilecektir. 
 • Koniler arasında girdikten sonra iki hamlede park etmeyi tamamlamanız gereklidir. 
 • Park ederken ve park alanından çıkarken kaldırıma asla çarpmayın. 
 • Kaldırımdam 50 cm dan daha açık alana park etmeyin. 
 • Park alanından çıkarken aynalar ile trafiği kontrol etmeniz gereklidir. 
 • Park alanından çıkarken sinyal vermeniz gereklidir. 

DURAKLAMA VE PAK ETMENİZ

 • Duraklama ve park yasağına uymanız gereklidir.
 • Duraklama ve park esnasında aynalar ile sağ tarafı kontrol etmeniz gereklidir. 
 • Ardıdnan sinyal vermeniz gereklidir. 
 • Park ederken kaldırıma çarpmayın. 
 • Otomotik vites araçlarda park ettikten sonra aracı boşa almanız gereklidir. 

 

GENEL AÇIKLAMA : Buraya kadar anlattıklarımız direksiyon sınavında tek bir hata ile sınavı kaybedeceklerinizdir.