Ehliyet Deneme Sınavı 4Soru 1 :

Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

27-08-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 2 :

1- Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.      2- Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

27-08-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 3 :

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

27-08-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 4 :
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

14-05-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 5 :
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

10-10-2015 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 6 :
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

27-06-2015 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 7 :
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış halindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

13-12-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 8 :
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

09-08-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 9 :
Aşağıdakilerden hangisi açık yara­larda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

14-06-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 10 :
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

12-01-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

08-12-2013 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 12 :
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

29-06-2013 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 13 :

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


08-10-2016 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 14 :

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

27-08-2016 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 15 :

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? (1. Grupta Olmayan Soru)

27-08-2016 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 16 :

Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

27-08-2016 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 17 :
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

14-05-2016 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 18 :
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14-05-2016 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 19 :
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

14-05-2016 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 20 :
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10-10-2015 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 21 :
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

10-10-2015 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 22 :
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

29-08-2015 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 23 :
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

22-03-2015 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 24 :
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

22-03-2015 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 25 :
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

10-01-2015 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 26 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

13-12-2014 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 27 :
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

13-12-2014 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 28 :
Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

08-03-2014 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 29 :
Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

08-03-2014 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 30 :
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

08-03-2014 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 31 :
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

08-03-2014 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 32 :
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?

08-02-2014 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 33 :
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

12-01-2014 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 34 :
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

08-12-2013 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 35 :
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangi­sini yapması yasaktır?

29-06-2013 tarihli çıkmış Trafik sorusu

Soru 36 :

ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

08-10-2016 tarihli çıkmış Motor sorusu

Soru 37 :
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

27-08-2016 tarihli çıkmış Motor sorusu

Soru 38 :
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

12-12-2015 tarihli çıkmış Motor sorusu

Soru 39 :
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

22-03-2015 tarihli çıkmış Motor sorusu

Soru 40 :
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

22-03-2015 tarihli çıkmış Motor sorusu

Soru 41 :
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazır­lıklardan biri değildir?

18-10-2014 tarihli çıkmış Motor sorusu

Soru 42 :
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

08-12-2013 tarihli çıkmış Motor sorusu

Soru 43 :

• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarla­rın ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

24-08-2013 tarihli çıkmış Motor sorusu

Soru 44 :
Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelin­de aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

24-08-2013 tarihli çıkmış Motor sorusu

Soru 45 :

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

17-12-2016 tarihli çıkmış Trafik Adabı sorusu

Soru 46 :

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

17-12-2016 tarihli çıkmış Trafik Adabı sorusu

Soru 47 :
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

27-08-2016 tarihli çıkmış Trafik Adabı sorusu

Soru 48 :
Trafik kazası geçiren kişiler;

I.Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II.Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

14-05-2016 tarihli çıkmış Trafik Adabı sorusu

Soru 49 :
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

13-02-2016 tarihli çıkmış Trafik Adabı sorusu

Soru 50 :
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

13-02-2016 tarihli çıkmış Trafik Adabı sorusu