İlkyardım Deneme Sınavı 4Soru 1 :

I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

27-08-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 2 :
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

14-05-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 3 :
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

14-05-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 4 :
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

12-12-2015 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 5 :
1- Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
2- Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
3- Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

10-10-2015 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 6 :
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?

22-03-2015 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 7 :
İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacakları­nı 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulma­sını sağlamıştır.

İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygula­malarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

13-12-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 8 :
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış halindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

13-12-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 9 :
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

18-10-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 10 :
Aşağıdakilerden hangisi solunum durması­na bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığı­nı gösteren bir belirtidir?

08-02-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

08-12-2013 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 12 :
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda ha­berleşme ilkelerindendir?

29-06-2013 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu