İlkyardım Deneme Sınavı 5Soru 1 :

I. Spor ve iş kazaları

II. Yüksek bir yerden düşme

III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

27-08-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 2 :

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

27-08-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 3 :

I.Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II.Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.


Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

14-05-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 4 :
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

14-05-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 5 :
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

14-05-2016 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 6 :
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

12-12-2015 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 7 :
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygula­ma bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

18-10-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 8 :
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uy­gulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

06-09-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 9 :
I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarı­dakilerden hangileri yapılmalıdır?

08-02-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 10 :
Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

08-02-2014 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 11 :
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

08-12-2013 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu

Soru 12 :
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

29-06-2013 tarihli çıkmış İlkyardım sorusu