10 Ekim 2015 İlk Yardım SorularıSoru 1 :
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Soru 2 :
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
Soru 3 :
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle- Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
Soru 4 :
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
Soru 5 :
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
Soru 6 :
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Soru 7 :
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
Soru 8 :
1- Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
2- Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
3- Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
Soru 9 :
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 10 :
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Soru 12 :
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
Soru 13 :
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?