10 Ekim 2015 Motor SorularıSoru 1 :
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
Soru 2 :
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Soru 3 :
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru 4 :
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
Soru 5 :
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
Soru 6 :
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
Soru 7 :
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru 8 :
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
Soru 9 :
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
Soru 10 :
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?