10 Ocak 2015 İlk Yardım SorularıSoru 1 :
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
Soru 2 :
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
Soru 3 :
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
Soru 4 :
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
Soru 5 :
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru 6 :
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
Soru 7 :
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
Soru 8 :
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
Soru 9 :
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
Soru 10 :
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru 11 :
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
Soru 12 :
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13 :
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?