10 ŞUBAT 2018 EHLİYET SINAVI İLK YARDIM SORULARI

Soru 1 :

 

 • I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
 • III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
 • IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soru 2 :

İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 3 :

Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4 :

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 5 :

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir

 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?


Soru 6 :

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

Soru 7 :

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Soru 8 :

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 9 :

 

 • I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
 • II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 10 :

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 11 :

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 12 :

 

 • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
 • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
 • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
 • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
 • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?