10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları

Soru 1 :

 

 • I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
 • III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
 • IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soru 2 :

İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 3 :

Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4 :

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 5 :

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir

 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?


Soru 6 :

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

Soru 7 :

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Soru 8 :

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 9 :

 

 • I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
 • II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 10 :

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 11 :

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 12 :

 

 • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
 • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
 • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
 • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
 • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

Soru 13 :

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Soru 14 :

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek her zaman Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görevindedir.

Bu soru farklı şıklar ile sürekli sorulmaktadır. Dolayısı ile ezberlemeniz gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. 

Soru 15 :

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Soru 16 :

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?


Soru 17 :

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

 

Soru 18 :

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Soru 19 :

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?


Sorunun çözümlü açıklaması

Sol şeritteki araç(1 numaralı)
Sağ şeritteki araç(2 numaralı)

Sol şeritteki aracın ok işaretiyle sağ şeride geçmesi isteniyor. 1 numaralı araç 2 numaralı araca göre daha geride olduğu için : 
1 numaralı araç hızını yavaşlatarak ve ara mesafesini koruyarak sağ şeride girmelidir.

Soru 20 :

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgelerine el koyma süresi 1 yıldır.

Ehliyete el koyma hallerinden farklı soru şekilleri gelebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiyi  Ehliyete El Koyma Halleri konulu makalemizi inceleyebilirsiniz. 

Soru 21 :

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 22 :

Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 23 :

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Soru 24 :

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 25 :

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?


Soru 26 :

 

 • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
 • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
 • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

Soru 27 :

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 28 :

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Aslında bir çoklarının yanıldığı hususların başında bu konu gelmektedir. Geceleri yolculuk yapılırken uzun ışıklar karşıdan gelen sürücüleri rahatsız eder. Yakını gösteren ışıklar ise hemen önünüzde giden araçları rahatsız eder. 

 

Bu soruda ki şaşırtmacaya dikkat ederek hareket etmeniz yararlı olur. 

Soru 29 :

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Soru 30 :

 

 • I. Motosiklet
 • II. Elektrikli bisiklet
 • III. Lastik tekerlekli traktör
 • IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

Soru 31 :

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

Soru 32 :

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Soru 33 :

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Ehliyet sınavını kazandıktan sonra ehliyet belgesi aldıktan sonra 2 yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edileceksiniz. Bu 2 yıllık süre içinde bazı hataları işlemeniz durumunda ehliyetinize de el konulmaktadır. 

Aday Sürücülük Nedir ve Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar konulu makelemizi incelemenizde yarar vardır. 

Soru 34 :

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 35 :

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Soru 36 :

Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37 :

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

Soru 38 :

Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39 :

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

Soru 40 :

 

 • I. Akü şarjının azalması
 • II. Fren balatalarının azalması
 • III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

Soru 41 :

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

Soru 42 :

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 43 :

Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


Soru 44 :

 

 • I. Yüksek devirde araç kullanılması
 • II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması
 • III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması
 • IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 45 :

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

Soru 46 :

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

Soru 47 :

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 48 :

Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

Soru 49 :

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 50 :

 

 • I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek
 • II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak
 • III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?