10 ŞUBAT 2018 EHLİYET SINAVI TRAFİK SORULARI

Soru 1 :

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Soru 2 :

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek her zaman Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görevindedir.

Bu soru farklı şıklar ile sürekli sorulmaktadır. Dolayısı ile ezberlemeniz gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. 

Soru 3 :

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Soru 4 :

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?


Soru 5 :

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

 

Soru 6 :

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Soru 7 :

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?


Sorunun çözümlü açıklaması

Sol şeritteki araç(1 numaralı)
Sağ şeritteki araç(2 numaralı)

Sol şeritteki aracın ok işaretiyle sağ şeride geçmesi isteniyor. 1 numaralı araç 2 numaralı araca göre daha geride olduğu için : 
1 numaralı araç hızını yavaşlatarak ve ara mesafesini koruyarak sağ şeride girmelidir.

Soru 8 :

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgelerine el koyma süresi 1 yıldır.

Ehliyete el koyma hallerinden farklı soru şekilleri gelebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiyi  Ehliyete El Koyma Halleri konulu makalemizi inceleyebilirsiniz. 

Soru 9 :

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 10 :

Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 11 :

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Soru 12 :

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 13 :

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?


Soru 14 :

 

  • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
  • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
  • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

Soru 15 :

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 16 :

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Aslında bir çoklarının yanıldığı hususların başında bu konu gelmektedir. Geceleri yolculuk yapılırken uzun ışıklar karşıdan gelen sürücüleri rahatsız eder. Yakını gösteren ışıklar ise hemen önünüzde giden araçları rahatsız eder. 

 

Bu soruda ki şaşırtmacaya dikkat ederek hareket etmeniz yararlı olur. 

Soru 17 :

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Soru 18 :

 

  • I. Motosiklet
  • II. Elektrikli bisiklet
  • III. Lastik tekerlekli traktör
  • IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

Soru 19 :

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

Soru 20 :

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Soru 21 :

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Ehliyet sınavını kazandıktan sonra ehliyet belgesi aldıktan sonra 2 yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edileceksiniz. Bu 2 yıllık süre içinde bazı hataları işlemeniz durumunda ehliyetinize de el konulmaktadır. 

Aday Sürücülük Nedir ve Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar konulu makelemizi incelemenizde yarar vardır. 

Soru 22 :

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 23 :

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?