11 ŞUBAT 2017 EHLİYET SINAV SORULARI - Çözümlü

Soru 1 :

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Olası bir kaza durumunda alınması gereken önlemler vardır. Ehliyet sınavlarında bu tip sorular genellikle kandırmaca şekilde sorulur. Şıklar arasına sıkıştırılmış yanlış cevaplar olur genelde. 

Bu soruda da aynı şekilde mantıklı gözüken ancak yanlış bir yanıt var. 

KAZA SONRASINDA İLKYARDIMCININ KENDİSİNDEN ÖNCE KAZAZEDENİN EMNİYETİNİ SAĞLAMASI  

Bir çok kişi kaza durumunda ilk olarak yaralı kişinin güvene alınmasının doğru olacağını düşünür. Ancak bu yanlıştır. 

Doğru Cevap : D Şıkkı Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması 

 

Soru 2 :

Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlar Solunum Sitemi organlarıdır. 

Bu durumda bu soruda da sorulmak istenen şıklardan hangi şıkkın solunum sistemi organı olduğudur. Şıklar içinden Akciğer doğru cevaptır. Bu soru şıktaki seçenek değiştirilerekte karşınıza gelebilir. Çünkü akciğerin dışında da solunum organları yer almaktadır. 

Doru Cevap : C Şıkkı Akciğer

Çıkabilecek benzer sorular için aşağıda ki açıklamaları da kısaca okumanızda yarar vardır. 

HAREKET SİSTEMİ ORGANLARI:  

İnsan bedeninin hareket etmesini, desteklenmesini sağlar ve bedeni koruyan organlardır. 

 • Kemikler, Eklemler, Kaslar
DOLAŞIM SİSTEMİ ORGANLARI:
 
Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşır ve yeniden geriye toplar.
 • Kalp, Kan damarları, Kan
SİNİR SİSTEMİ ORGANLARI:
 
Bilinç, anlama, düşünme, algılama, hareketlerinin uyumu, dengesi ve solunum ile dolaşımı sağlar.
 •  Beyin,  Beyincik,  Omurilik,  Omurilik soğanı
BOŞALTIM SİSTEMİ ORGANLARI:
 
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması görevlerini yaparak vücutta iç dengeyi korur.
 • İdrar borusu, İdrar kesesi, İdrar kanalları, Böbrekler
SİNRİRİM SİSTEMİ ORGANLARI:
 
Ağızdan alınan besinlerin öğütülerek sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağıtılmasını sağlar.
 • Dil ve dişler, Yemek borusu, Mide, Safra kesesi, Pankreas, Bağırsaklar
Soru 3 :

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Arkadaşlar olası bir kaza anında, ilkyardım uygulaması yaparken yaralı kişide ilk kontrol etmemiz gereken şeylerden birisi solunumunun devam edip etmediğidir.  Yani nefes alıp verebiliyor mu?

Solunumun durması halinde kazazede de morarmalar başlayacaktır. Ancak buradaki morarmalar dudaklar, parmak uçlar ve burun ucunda gözükür.  

Doğru Cevap : B Şıkkı Oksijensizlik

Morarmanın şiddetine göre nefesin ne kadar süredir olmadığı hakkında yorum da yapabilirsiniz. 

Örneğin: 112 acil yardım ekiplerini ararken hastada bu şekilde bir belirti görürseniz bunu 112 ekiplerine belirtmeniz gerekir. 

 

 

Soru 4 :

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Sorunun çözümlü açıklaması
Temel Yaşam Desteği Nedir? (Çok Önemli) 
 
Kısaca, nefes alması duran ve yaşam belirtisi görülmeyen bir kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini sağlamaktır. Yani nefes alması duran bir kişiye ağızdan suni teneffüs yapmak yada kalbine masaj yapmaktır. 
 
Saniyeler hayat kurtarabilir. Ancak doğru adımları takip ederseniz. 
 
BU SORUDA SORULMAK İSTENEN:
 
Yani kalbi ve nefes alması duran bir yetişkin insana acil müdahale ediyorsunuz. Bu kişiye yapacağınız kalp masajı sayısı ve suni teneffüs sayısı ne olmalıdır? 
 
Cevabı : İlk aşamada 30 kez kalp masajı yapın hastaya. Daha sonra ise 2 (iki) kez nefes verin ağzından. 
 
Doğru : C şıkkı  
Soru 5 :

 

 • I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
 • II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
 • III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Üst solunum yolllarına yabancı cisim kaçması durumunda bu yabancı cismin çıkarılması için yapılan ilk yardım uygulamasına heimlich manevrası denir. 

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

 • Bir kişinin üst solunum yoluna solunum yolunu tıkayacak yabancı bir cismin kaçması durumunda bu kişinin arkasına geçin. (II. Maddede ki)
 • Yumruğunuzu sıkıp baş parmağınızı üste getirin. (III. Maddedeki)
 • Arkasından sarılarak yumruğunuzu göğüs kafesinin altına yerleştirin.
 • Daha sonra yumruğunuzu diğer eliniz ile bastırarak geriye doğru bastırın. (1. maddede ki)
 • Bu şekilde sıkışan hava basınç ile cismin çıkmasını sağlayacaktır.

Doğru Cevap : A şıkkı  II-III-I 

ÜST SOLUNUM YOLLARI NEDİR? 

Burun, yutak, gırtlak ve ağızdır. Bu şekilde ki bir vaka genelde yutak yada gırtlakta yaşanır. 

Soru 6 :

Bacakta oluşan kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanması gerekir?


Sorunun çözümlü açıklaması

Arkadaşlar, bir kaza durumunda kanaması olan bir hasta ile karşılaşmanız halinde kanamasının olduğu bölgeye göre vücudun belirli bölgelerine basıınç uygulaması yapılır. Bunun sebebi daha çok kan kaybını engellemektir. 

Yani, bir kişinin ayak bölgesinde bir yer kanıyorsa belirli bir yere, kolunda kanama varsa belirli bir yere vs. basınç uygulanır. 

BACAKTA OLUŞAN KANAMALARDA BASINÇ NEREYE YAPILIR?

Kazadan sonra bir hastanın bacak bölgesinde durmayan bir kanama varsa eğer, KASIK bölgesine basınç yapmanız gerekildir. 

Doğru Cevap : A şıkkı

 

Soru 7 :

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

ŞOK BELİRTİLERİ

 • Halsizlik ve bitkinlik,
 • Deride renk solukluğu ve sararma, (D Şıkkı)
 • Terleme,
 • Huzursuzluk,
 • Şaşkınlık,
 • Endişe ve korku hissi,
 • Vücut ısısının düşmesi ve titreme,
 • Bulantı-kusma,
 • Hayat faaliyetinin zayıflaması, (B Şıkkı)
 • Solunum ve nabızdan zayıflama ve sayısında aşırı artış. (C şıkkı)

ŞOK DURUMUNDA KAN BASINCI

Şok durumunda kan basıncı yükselmez DÜŞER. Şaşırtmaca sorusudur bu aslında. Ayrıca şok konusunda başka şekilde de sorular gelebileceği için diğer açıklamalarımızı da dikkatlice okumanızda yarar vardır. 

Doğru Cevap : A Şıkkı

 

Soru 8 :

Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

BURKULMA NEDİR?

Ani ve ters hareket sonucu eklemlerdeki bağların yada çevresinin gerilmesi yada yırtılmasına burkulma denir. En fazla ayak ve el bileğinde gözükür. Burkulan eklemde ilk aşama da çok şiddetli bir ağrı olur. Bir kaç saat içinde eklem çevresinde şişlik olur ve kızarıklık başlar. Ancak bu bölgede hareket yeteneği tamamen kaybolmaz. 

Doğru Cevap : B Şıkkı 

Açıklama: Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi burkulmalarda çok yanlış bir uygulamadır. Kesinlikle hareket ettirmemeniz gereklidir burkulan bölgeyi.  

BURKULMALARDA İLK YARDIM UYGULAMASINI NASIL YAPMALIYIZ?

Gerek sınavda ve gerekse gerçek hayatta burkulma olayı ile karşılaşmanız halinde yapmanız gerekenleri aşağıda sıraladık.

 • 1- Sıkıştırıcı bir bandaj yardımıyla burkulan bölgeyi tespit edin.
 • 2- Burkulan bölgeyi havaya kaldırın. Aksi halde o bölgede şişme olur.
 • 3- Burulma olayından fazla bir zaman geçmediyse eğer, soğuk komrosör (yani soğuk bir buz ile baskı) uygulayın.
 • 4- Burkulan bölgeyi hareket ettirmeyin.
 • 5- Tıbbi yardım isteyin. Aciliyet ve önem durumuna göre 112  servisini arayın. Ancak önemsiz bir vaka ise kendinizin hastaneye gitmesi daha doğru olur. 112 servislerini ltfen gereksiz yerlere meşgul etmeyelim.

 

Soru 9 :

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

DELİCİ KARIN YARALANMALARINDA İLK YARDIM NASIL UYGULANIR

Doğru Cevap : D şıkkı

Açıklama: Delici karın yaralanmalarında karnın bükülmesi kan kaybını önler. Doğru uygulama budur. Diğer şıkların durumunu aşağıda ki açıklamalardan görebilirsiniz. 

 • 1)  İlk yapmanız gereken husus yaralı kişinin bilincinin açık olup olmadığını kontrol etmektir.  
 • 2)  Bilincini kontrol ettikten sonra yaralı kişinin yaşam bulgularını kontrol etmeniz gereklidir.
 • 3)  Yaralının organları dışarı çıkmış olabilir. Dışarı çıkan organları asla içeri sokmaya çalışmayın.  Bu organların dışarı çıktığı bölgeyi temiz ve nemli bir bez ile örtünüz. (B Şıkkı)   
 • 4)  Yaralının bilinci yerinde ise eğer, sırtüstü poziyonda bacaklar bükülmüş olarak  yaralıyı  yatırın. (D şıkkı)
 • 5)  Daha sonra hastada ısı kaybını önlemek için üzerini örtün.  (C şıkkı)
 • 6)  Bu şekilde yaralı olan bir kişiye asla ağızdan yiyecek yada içecek vermeyin.  (A şıkkı)
 • 7)  Yaralı kişinin yaşam bulgularını sürekli izleyin.  
 • 8)  Tıbbi yardım talep edin (112).
 
Soru 10 :

Herhangi bir yaralanması olmayan bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

KOMA NEDİR?

Uzun süreli bilinç kaybına Koma denilmektedir.  Komada olan hasta hiçbir uyarana tepki ve cevap veremez.  Yaralı kişide solunum devam eder fakat bilinci kapalıdır.

Doğru Cevap : A şıkkı 

DİĞER ŞIKLARIN AÇIKLAMASI

BAŞ - ÇENE POZİYONU

Hava yolunu yani nefes yolunu açmak için uygulanan poziyona baş çene pozisyonu denilmektedir. 

Yaralı yada hasta olan kişinin bilinci kapalı ise solunum yolu kontrol edilmelidir. Bilinci kapalı hastada dil geriye kayabilir veya yabancı bir madde solunum yolunu tıkayabilir. Bu durumda sizlerin ilk yapması gereken hastanın ağzını kontrol edip, temizledikten sonra yaralı kişiye baş - çene pozisyonu verilir. 

ŞOK NEDİR?

Herhangi bir olumsuz vakadan dolayı kan dolaşımı yetersiz kalır. Yani kan dolaşımı azalır ve insan bedeninde vücut canlılığı azalır.  Aşağıda en çok yaşanan şok nedenleri yada dolaşım sistemini azaltan sebepleri sıraladık. 

 • Ani korku ve heyecan,
 • Aşırı tuz ve su kaybı,
 • Zehirlenme,
 • Ağır yaralanma,
 • Alerji ve çeşitli hastalıklar. 

ALT ÇENE POZİYONU

Baş hareket ettirilmeden alt çene her iki elin 4 parmağıyla alttan kavranır. Başparmaklar elmacık kemikleri üzerine konularak çene öne ve yukarı doğru kaldırılır. Düşme ve trafik kazalarında daima aksi kanıtlanmadıkça kişide boyun zedelenmesi varsayılarak bu pozisyon uygulanır

Soru 11 :

 

 • I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
 • II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sorunun çözümlü açıklaması

İTFAİYECİ TAŞIMA YÖNTEMİ NEDİR?

Bu yöntem hastayı taşırken bir elin boşta kalması gerekiyorsa uygulanabilir. Çocuk veya zayıf hastalara rahatlıkla uygulanabilir.

 • 1)  Hasta kendi kendine ayağa kalkacak durumda değilse, yüzükoyun yatırıp başucunda ayakta durun.
 • 2)  Kollarınızı hastanın koltuk altlarından geçirerek hastayı önce dizleri sonra ayakları üzerinde kaldırın.
 • Sol elinizle hastanın sağ bileğinden tutun.
 • Başınız hastanın uzanan sağ kolunun altında, omzunuz da karnın alt tarafına gelecek şekilde eğilin ve yavaşça omuzlarınızın üzerine düşmesini sağlayın.
 • Sağ kolunuzu hastanın bacaklarının arasına ya da bacaklarını çevresine dolayın.
 • Hastanın ağırlığını sağ omuzunuza alarak ayağa kalkıp vücudunu iki omuzunuzun üzerine doğru çekin.
 • Hastanın sağ bileğini sağ elinizle kavrayarak sol kolunuzu serbest bırakın.
Soru 12 :

Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.

Yularıda açıklanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

ŞOK NEDİR? 

Şok kavramı Sağlık Bakanlığının Aile Hekimliği birimi tarafından "Kalp-damar sisteminin hayati organlara yeterli derecede kan gönderememesinden dolayı ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden, ani gelişen kan dolaşımı azlığıdır." 

Herhangi bir olumsuz vakadan dolayı kan dolaşımı yetersiz kalır. Yani kan dolaşımı azalır ve insan bedeninde vücut canlılığı azalır.  Aşağıda en çok yaşanan şok nedenleri yada dolaşım sistemini azaltan sebepleri sıraladık. 

 • Ani korku ve heyecan,
 • Aşırı tuz ve su kaybı,
 • Zehirlenme,
 • Ağır yaralanma,
 • Alerji ve çeşitli hastalıklar. 
Soru 13 :

 

 • I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
 • II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 • III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

Sorunun çözümlü açıklaması
 • I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek (Milli Eğitim Bakanlığının Görevi)
 • II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak (Milli Eğitim Bakanlığının Görevi)
 • III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak (Karayolları Genel Müdürlüğünün Görevidir)

Doğru Cevap: A Şıkkı 1 ve 2 doğrudur

Soru 14 :

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Sorunun çözümlü açıklaması
 • A) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek- Öncelikle kendisi saygılı olmalıdır  
 • B) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak - Doğru
 • C) Kendi kendine kurallar koymak - Kuralları yasalar koyar
 • D) Kendini üstün görmek - Kimse kendini üstün göremez ve empati yapmalıdır

Doğru Cevap : B şıkkı

Soru 15 :

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda verilen tanım muayene istasyonu tanımıdır. Ancak literatürde araç muayene istasyonu olarak geçer. Araçların bir yada iki senede bir yapılan zorunlu muayeneleri bu istasyonlarda yapılır. 

Doğru Cevap: D Şıkkı - Muayene İstasyonu

Soru 16 :

Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

Soru 17 :

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Sorunun çözümlü açıklaması

a) Gevşek Malzemeli Zemin Levhası

Gevşek Malzemeli Zemin Levhası        a şıkkında yer alan trafik levhası gevşek malzemeli zemin levhasıdır. Haliyle yolda yaşanan bir sıkıntıyı göstermektedir. 

      Doğru Cevap : A Şıkkı

 

 

 

DİĞER ŞIKLAR

b

 

c)Yandan Rüzgar Levhası

 

Kontrolsüz kavşak levhası

Soru 18 :

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Sorunun çözümlü açıklaması

A) Yolu kontrol etmesi  (Doğru bir davranıştır)

B) Aracının hızını azaltması (Doğru bir davranıştır)

C) Öndeki aracı geçmesi (Yanlış bir davranıştır)

D) Geçiş hakkını yayalara vermesi (Doğru bir davranıştır)

Doğru Cevap C şıkkı

 

Soru 19 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

Sorunun çözümlü açıklaması

a)  

Kamyonlar İçin öndeki aracı geçmek yasaktır levhası  Doğru Cevap : A şıkkı 

 

 

 

 

 

b)  

kamyon için geçme yasağı sonu a şıkkında kamyonların öndeki aracı geçme yasağı başlar. Bu levhada ise bu yasağın bittiğini bildirir. Ortada ki kesik işareti sizi aldatmasın.   

 

 

 

 

 

c) 

Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez

 bu levhayı gördüğünüz yola tehlikeli madde taşıyan bir araç ile girmeniz yazaktır. 

 

 

 

 

d) 
Kamyon giremez bu levhayı gördüğünüz yola kamyon ile girmeniz yazaktır. 

Soru 20 :

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Sorunun çözümlü açıklaması

DİĞER ŞIKLARIN AÇIKLAMASI:

a) Dönel Kavşak

c) Sağa ve Sola Mecburi Yön

d) Dönel Kavşak Yaklaşımı

Soru 21 :

Konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Takip mesafesi en az kullanılan aracın hızının yarısı kadar olmalıdır.

Ancak, konvoy halinde giden araçlar arasındaki mesafe kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar olmalıdır.

Doğru Cevap : D Şıkkı

DETAYLI BİLGİ

Buzlanmanın olduğu yollarda ve yağışlı havalarda takip mesafesi artırılmalıdır.

Yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan araçlar ve diğer araç- lar arasındaki mesafe en az 50 m olmalıdır.

Takip Mesafesi

Bu tabloda gösterilen bilgi normal şartlarda ki takip mesafesidir. 

Soru 22 :

Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?


Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda resimde gösterilen çizgi yada işaret Trafik Karayollarının Yatay İşaretlemelerindendir. 

Bu işaret aracın hızının en fazla 70 km olacağını gösterir. Eğer 70 rakamının yerinde başka bir ramak yazmış olsaydı aracın hızı en fazla o kadar olabilirdi. 

Doğru Cevap: C Şıkkı 70 

Ayrıca trafikte araçların hız limitini trafik tanzim işaretleri de belirler. Örnek olarak : 

 

 

     Bu işaret en fazla 50 KM olacağını gösterir. 

Soru 23 :

 

 • I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
 • II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
 • III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

Soru 24 :

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Sorunun çözümlü açıklaması

A) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi (Yanlış Bir Uygulamadır)

B) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi  (Doğru Bir Uygulamadır)

C) Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi (Doğru Bir Uygulamadır)

D) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması  (Doğru Bir Uygulamadır)

Doğru Cevap : A Şıkkı

Soru 25 :

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Sorunun çözümlü açıklaması

Soruyu çözmemizi sağlayacak olan şey trafik işaretleridir. 

2 numaralı aracı bulunduğu yolda yer alan yukarıda ki levha 2 numaralı aracın durarak yol vermesi gerektiğini belirtiyor. Bu durumda 2 numaralı araç önceliği 1 numarada yer alan traktöre vermek zorundadır. 

1 Numaradan sonra ise 3 numaralı araç geçer. 2 numaralı araç ise en son. 

Doğru Cevap : A şıkkı 1-3-2

Soru 26 :

 

 • Motor durdurulur.
 • Araç el freni ile tespit edilir.
 • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda verilen seçenekler yapılan bir uygulamanın aşamaladır. Ancak karışık olarak verildiğinden kafanız karışmış olabilir. Bu seçenekler park etmenin aşamaladır. 

1-.Öncelikle aracı geri geri park edeceksek geri vitese, normal ise birinci vitese alırız. 

2- Ardından motoru durdururuz. 

3- Freni çekeriz. 

Doğru Cevap : C Şıkkı Park Etme

Soru 27 :

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde ................. yakılması mecburidir.

 

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Araç Işıklarının Kullanılması Trafik Karayolları Yönetmeliğinin 127. Maddesinde bahsedilmiştir.

1) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir.

Ancak, sürücünün yeterli mesafeyi açık olarak görebildiği ve kendi aracının da yeterli uzaklıktan görülebileceği hallerde, uzağı gösteren ışıklar yerine yakını gösteren ışıklar kullanılabilir.

2) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması yasaktır.

Doğru Cevap : C Şıkkı Uzağı Gösteren Işıkların

Soru 28 :

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda ki açıklama cümlesindeki hususlara dikkat edelim. Araca takılan bir şeyden bahsetmektedir. 

 • 1- Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için demiş,
 • 2- 1 Aralık ile 1 Nisan arasında demiş. 

A) Kış lastiği  Doğru Cevap 

B) Polen filtresi Aracın teknik donanımı ile ilgilidir. 

C) Yaz lastiği Yaz lastiğinin soruda belirtilen sürelerde takılması yasaktır.. 

D) Cam suyu antifrizi - (Cam suyunı kış aylarında kullanabiliriz. Ancak bu zorunluk olmadığı gibi araca takılan bir şeyde değildir. 

Doğru Cevap : A Şıkkı

Soru 29 :

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

A) Geri gitmek (Otoyolda geri gitmek yasaktır)

B) Geriye dönmek (Otoyolda geriye dönmek de yasaktır. Ancak yolun ilerleyen kısmında dönüşe müsade verilen yerden dönülür.)

C) Hızına uygun şeritte gitmek Doğru Cevap

D) Zorunluluk dışında park etmek (Otoyolda araç hiç bir surette park edilemez.)

Doğru Cevap : C Şıkkı

Soru 30 :

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Soru 31 :

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

Soru 32 :

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Otomobillerde Bulunması Zorunlu Araç ve Gereçler

1- Yangın söndürme cihazı

2- Reflektör : Normal hava şartlarında en az 150 m’den net olarak görülebilecek kırmızı ışık yansıtan veya veren numunesine uygun en az iki adet bulundurulacaktır.

3- Yedek malzeme ve takımlar:

Kriko -Bijon anahtarı -Pense -Çekme halatı -Tornavida -Patinaj zinciri -Yedek ampul -Seyyar lamba

4- İlk yardım çantası

 

Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası traktörlerde bulundurulması zorunlu alettir. Doğru Cecap : D Şıkkı
 
Soru 33 :

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

A) Fren mesafesinin artması : Fren mesafesinin artması demek, aracın frene bastığında duracağı mesafenin artması demektir. Bu durumda fren mesafesinin artması tehlikeli bir durumdur. 

B) Güvenli sürüşün sağlanması (Tehlikeli bir durum değildir)

C) Aracın kontrol edilebilirliğinin artması (Tehlikeli bir durum değildir)

D) Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması (Tehlikeli bir durum değildir)

Doğru Cevap : A Şıkkı 

Soru 34 :

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Trafik kontrollerinde Polis Memurlarının (Trafik Görevlilerinin) talep etmesi halinde ibraz etmek zorunda olduğunuz evraklar ve belgeler vardır. Şıklar içinde sıralanan belgelerden sadece Araç Bakım Kartı'nı ibraz etmek zorunda değilsiniz. 

Doğru Cevap : A Şıkkı Araç Bakım Kartı

Not: Araç bakım kartı ruhsattan farklı bir şeydir. Ruhsatın istenmesi halinde ibraz etmek zorudasınız. 

Soru 35 :

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Egzos ölçümü araçların hava kirliliğine dönük yapılan bir uygulamadır. Uygulamada Egzos Muayenesi diye geçer. 

Doğru Cevap : B Şıkkı Hava Kirliliği

Soru 36 :

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

 

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

Sorunun çözümlü açıklaması

Araçlarda soğutma sistemi araçların en önemli parçarından birisidir. Bu parça motordan gelen sıcak suyun soğutulmasını sağlar.

Sorunun cevabı C şıkkı - Radyatör

Soru 37 :

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Süspansiyon bir aracın düzgün olmayan yolda giderken yoldan kaynaklanan sarsıntıları hafifleten ve taşıtın ağırlığını dingillere aktaran yay parçasına verilen isimdir. 

Sorunun Cevabı : D Şıkkı  - Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek

 
Soru 38 :

 

 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda verilen seçeneklerin tamamı aracı çalıştırmaya başlamadan önce sürücülerin yapması gereken hazırlıklarındandır. 

Doğru Cevap : D şıkkı

Soru 39 :

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 40 :

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 41 :

Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

Soru 42 :

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Soru 43 :

Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 44 :

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 45 :

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Soru 46 :

 

 • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

Soru 47 :

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürü- cünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Soru 48 :

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

Soru 49 :

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 50 :

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?