11 ŞUBAT 2017 EHLİYET SINAVI MOTOR SORULARI

Soru 1 :

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

 

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

Sorunun çözümlü açıklaması

Araçlarda soğutma sistemi araçların en önemli parçarından birisidir. Bu parça motordan gelen sıcak suyun soğutulmasını sağlar.

Sorunun cevabı C şıkkı - Radyatör

Soru 2 :

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Süspansiyon bir aracın düzgün olmayan yolda giderken yoldan kaynaklanan sarsıntıları hafifleten ve taşıtın ağırlığını dingillere aktaran yay parçasına verilen isimdir. 

Sorunun Cevabı : D Şıkkı  - Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek

 
Soru 3 :

 

  • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
  • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
  • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda verilen seçeneklerin tamamı aracı çalıştırmaya başlamadan önce sürücülerin yapması gereken hazırlıklarındandır. 

Doğru Cevap : D şıkkı

Soru 4 :

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 5 :

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 6 :

Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

Soru 7 :

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Soru 8 :

Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 9 :

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?