11 ŞUBAT 2017 EHLİYET SINAVI TRAFİK SORULARI

Soru 1 :

 

 • I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
 • II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 • III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

Sorunun çözümlü açıklaması
 • I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek (Milli Eğitim Bakanlığının Görevi)
 • II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak (Milli Eğitim Bakanlığının Görevi)
 • III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak (Karayolları Genel Müdürlüğünün Görevidir)

Doğru Cevap: A Şıkkı 1 ve 2 doğrudur

Soru 2 :

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Sorunun çözümlü açıklaması
 • A) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek- Öncelikle kendisi saygılı olmalıdır  
 • B) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak - Doğru
 • C) Kendi kendine kurallar koymak - Kuralları yasalar koyar
 • D) Kendini üstün görmek - Kimse kendini üstün göremez ve empati yapmalıdır

Doğru Cevap : B şıkkı

Soru 3 :

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda verilen tanım muayene istasyonu tanımıdır. Ancak literatürde araç muayene istasyonu olarak geçer. Araçların bir yada iki senede bir yapılan zorunlu muayeneleri bu istasyonlarda yapılır. 

Doğru Cevap: D Şıkkı - Muayene İstasyonu

Soru 4 :

Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

Soru 5 :

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Sorunun çözümlü açıklaması

a) Gevşek Malzemeli Zemin Levhası

Gevşek Malzemeli Zemin Levhası        a şıkkında yer alan trafik levhası gevşek malzemeli zemin levhasıdır. Haliyle yolda yaşanan bir sıkıntıyı göstermektedir. 

      Doğru Cevap : A Şıkkı

 

 

 

DİĞER ŞIKLAR

b

 

c)Yandan Rüzgar Levhası

 

Kontrolsüz kavşak levhası

Soru 6 :

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Sorunun çözümlü açıklaması

A) Yolu kontrol etmesi  (Doğru bir davranıştır)

B) Aracının hızını azaltması (Doğru bir davranıştır)

C) Öndeki aracı geçmesi (Yanlış bir davranıştır)

D) Geçiş hakkını yayalara vermesi (Doğru bir davranıştır)

Doğru Cevap C şıkkı

 

Soru 7 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

Sorunun çözümlü açıklaması

a)  

Kamyonlar İçin öndeki aracı geçmek yasaktır levhası  Doğru Cevap : A şıkkı 

 

 

 

 

 

b)  

kamyon için geçme yasağı sonu a şıkkında kamyonların öndeki aracı geçme yasağı başlar. Bu levhada ise bu yasağın bittiğini bildirir. Ortada ki kesik işareti sizi aldatmasın.   

 

 

 

 

 

c) 

Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez

 bu levhayı gördüğünüz yola tehlikeli madde taşıyan bir araç ile girmeniz yazaktır. 

 

 

 

 

d) 
Kamyon giremez bu levhayı gördüğünüz yola kamyon ile girmeniz yazaktır. 

Soru 8 :

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Sorunun çözümlü açıklaması

DİĞER ŞIKLARIN AÇIKLAMASI:

a) Dönel Kavşak

c) Sağa ve Sola Mecburi Yön

d) Dönel Kavşak Yaklaşımı

Soru 9 :

Konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Takip mesafesi en az kullanılan aracın hızının yarısı kadar olmalıdır.

Ancak, konvoy halinde giden araçlar arasındaki mesafe kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar olmalıdır.

Doğru Cevap : D Şıkkı

DETAYLI BİLGİ

Buzlanmanın olduğu yollarda ve yağışlı havalarda takip mesafesi artırılmalıdır.

Yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan araçlar ve diğer araç- lar arasındaki mesafe en az 50 m olmalıdır.

Takip Mesafesi

Bu tabloda gösterilen bilgi normal şartlarda ki takip mesafesidir. 

Soru 10 :

Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?


Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda resimde gösterilen çizgi yada işaret Trafik Karayollarının Yatay İşaretlemelerindendir. 

Bu işaret aracın hızının en fazla 70 km olacağını gösterir. Eğer 70 rakamının yerinde başka bir ramak yazmış olsaydı aracın hızı en fazla o kadar olabilirdi. 

Doğru Cevap: C Şıkkı 70 

Ayrıca trafikte araçların hız limitini trafik tanzim işaretleri de belirler. Örnek olarak : 

 

 

     Bu işaret en fazla 50 KM olacağını gösterir. 

Soru 11 :

 

 • I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
 • II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
 • III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

Soru 12 :

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Sorunun çözümlü açıklaması

A) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi (Yanlış Bir Uygulamadır)

B) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi  (Doğru Bir Uygulamadır)

C) Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi (Doğru Bir Uygulamadır)

D) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması  (Doğru Bir Uygulamadır)

Doğru Cevap : A Şıkkı

Soru 13 :

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Sorunun çözümlü açıklaması

Soruyu çözmemizi sağlayacak olan şey trafik işaretleridir. 

2 numaralı aracı bulunduğu yolda yer alan yukarıda ki levha 2 numaralı aracın durarak yol vermesi gerektiğini belirtiyor. Bu durumda 2 numaralı araç önceliği 1 numarada yer alan traktöre vermek zorundadır. 

1 Numaradan sonra ise 3 numaralı araç geçer. 2 numaralı araç ise en son. 

Doğru Cevap : A şıkkı 1-3-2

Soru 14 :

 

 • Motor durdurulur.
 • Araç el freni ile tespit edilir.
 • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda verilen seçenekler yapılan bir uygulamanın aşamaladır. Ancak karışık olarak verildiğinden kafanız karışmış olabilir. Bu seçenekler park etmenin aşamaladır. 

1-.Öncelikle aracı geri geri park edeceksek geri vitese, normal ise birinci vitese alırız. 

2- Ardından motoru durdururuz. 

3- Freni çekeriz. 

Doğru Cevap : C Şıkkı Park Etme

Soru 15 :

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde ................. yakılması mecburidir.

 

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Araç Işıklarının Kullanılması Trafik Karayolları Yönetmeliğinin 127. Maddesinde bahsedilmiştir.

1) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir.

Ancak, sürücünün yeterli mesafeyi açık olarak görebildiği ve kendi aracının da yeterli uzaklıktan görülebileceği hallerde, uzağı gösteren ışıklar yerine yakını gösteren ışıklar kullanılabilir.

2) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması yasaktır.

Doğru Cevap : C Şıkkı Uzağı Gösteren Işıkların

Soru 16 :

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda ki açıklama cümlesindeki hususlara dikkat edelim. Araca takılan bir şeyden bahsetmektedir. 

 • 1- Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için demiş,
 • 2- 1 Aralık ile 1 Nisan arasında demiş. 

A) Kış lastiği  Doğru Cevap 

B) Polen filtresi Aracın teknik donanımı ile ilgilidir. 

C) Yaz lastiği Yaz lastiğinin soruda belirtilen sürelerde takılması yasaktır.. 

D) Cam suyu antifrizi - (Cam suyunı kış aylarında kullanabiliriz. Ancak bu zorunluk olmadığı gibi araca takılan bir şeyde değildir. 

Doğru Cevap : A Şıkkı

Soru 17 :

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

A) Geri gitmek (Otoyolda geri gitmek yasaktır)

B) Geriye dönmek (Otoyolda geriye dönmek de yasaktır. Ancak yolun ilerleyen kısmında dönüşe müsade verilen yerden dönülür.)

C) Hızına uygun şeritte gitmek Doğru Cevap

D) Zorunluluk dışında park etmek (Otoyolda araç hiç bir surette park edilemez.)

Doğru Cevap : C Şıkkı

Soru 18 :

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Soru 19 :

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

Soru 20 :

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Otomobillerde Bulunması Zorunlu Araç ve Gereçler

1- Yangın söndürme cihazı

2- Reflektör : Normal hava şartlarında en az 150 m’den net olarak görülebilecek kırmızı ışık yansıtan veya veren numunesine uygun en az iki adet bulundurulacaktır.

3- Yedek malzeme ve takımlar:

Kriko -Bijon anahtarı -Pense -Çekme halatı -Tornavida -Patinaj zinciri -Yedek ampul -Seyyar lamba

4- İlk yardım çantası

 

Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası traktörlerde bulundurulması zorunlu alettir. Doğru Cecap : D Şıkkı
 
Soru 21 :

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

A) Fren mesafesinin artması : Fren mesafesinin artması demek, aracın frene bastığında duracağı mesafenin artması demektir. Bu durumda fren mesafesinin artması tehlikeli bir durumdur. 

B) Güvenli sürüşün sağlanması (Tehlikeli bir durum değildir)

C) Aracın kontrol edilebilirliğinin artması (Tehlikeli bir durum değildir)

D) Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması (Tehlikeli bir durum değildir)

Doğru Cevap : A Şıkkı 

Soru 22 :

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Trafik kontrollerinde Polis Memurlarının (Trafik Görevlilerinin) talep etmesi halinde ibraz etmek zorunda olduğunuz evraklar ve belgeler vardır. Şıklar içinde sıralanan belgelerden sadece Araç Bakım Kartı'nı ibraz etmek zorunda değilsiniz. 

Doğru Cevap : A Şıkkı Araç Bakım Kartı

Not: Araç bakım kartı ruhsattan farklı bir şeydir. Ruhsatın istenmesi halinde ibraz etmek zorudasınız. 

Soru 23 :

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Egzos ölçümü araçların hava kirliliğine dönük yapılan bir uygulamadır. Uygulamada Egzos Muayenesi diye geçer. 

Doğru Cevap : B Şıkkı Hava Kirliliği