12 Aralık 2015 Trafik SorularıSoru 1 :
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
Soru 2 :
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
Soru 3 :
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?
Soru 4 :
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
Soru 5 :
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?
Soru 6 :
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
Soru 7 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru 8 :
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
Soru 9 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 10 :
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
Soru 11 :
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
Soru 12 :
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
Soru 13 :
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru 14 :
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru 15 :
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Soru 16 :
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru 17 :
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
Soru 18 :
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru 19 :
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
Soru 20 :
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı- lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
Soru 21 :
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru 22 :
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
Soru 23 :
I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
Soru 24 :
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Soru 25 :
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 26 :
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?
Soru 27 :
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?