12 OCAK 2014 EHLİYET SINAVI SORULARININ TAMAMISoru 1 :
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
Soru 2 :
Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
Soru 3 :
Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
Soru 4 :
Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
Soru 5 :
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6 :
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
Soru 7 :
Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8 :
Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9 :
Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 10 :
• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
Soru 11 :
Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
Soru 12 :
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru 13 :
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru 14 :
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
Soru 15 :
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
Soru 16 :
I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Soru 17 :
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
Soru 18 :
Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
Soru 19 :
Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
Soru 20 :
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
Soru 21 :
Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
Soru 22 :
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
Soru 23 :
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru 24 :
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
Soru 25 :
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Soru 26 :
Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

•Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok
•Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
•Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
Soru 27 :
Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
Soru 28 :
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru 29 :
Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
Soru 30 :
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
Soru 31 :
Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
Soru 32 :
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru 33 :
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Soru 34 :
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru 35 :
Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Soru 36 :
Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru 37 :
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Soru 38 :
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
Soru 39 :
I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Soru 40 :
Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 41 :
Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
Soru 42 :
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru 43 :
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru 44 :
I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
Soru 45 :
Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
Soru 46 :
Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
Soru 47 :
Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru 48 :
B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
Soru 49 :
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
Soru 50 :
Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?