12 TEMMUZ 2014 EHLİYET SINAVININ TAMAMISoru 1 :
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir
Soru 2 :
Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
Soru 3 :
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
Soru 4 :
Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin han­gi durumundan anlaşılır?
Soru 5 :
I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanama­larına ait bir özelliktir?
Soru 6 :
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralan­malarında, kanamayı azaltmak için ba­sınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7 :
Aşağıdaki durumların hangisinde, kazaze­denin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılma­sı doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru 8 :
Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Soru 9 :
Baş yaralanmalarında kafatası kırığını dü­şündüren en önemli bulgu hangisidir?
Soru 10 :
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru 12 :
" Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasın­da en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13 :
Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?
Soru 14 :
Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
Soru 15 :
Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden han­gisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
Soru 16 :
Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
Soru 17 :
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakı­mı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
Soru 18 :
Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
Soru 19 :
Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
Soru 20 :
Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
Soru 21 :
Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
Soru 22 :
Seyir esnasında, aracın gösterge panelin­de yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?
Soru 23 :
Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
Soru 24 :
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Soru 25 :
I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
Soru 26 :
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
Soru 27 :
Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru 28 :
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
Soru 29 :
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru 30 :
Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
Soru 31 :
Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geç­mek yasaktır anlamındadır?
Soru 32 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 33 :
Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
Soru 34 :
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Soru 35 :
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Soru 36 :
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücü­lerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru 37 :
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
Soru 38 :
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesin­likle doğrudur?
Soru 39 :
Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
Soru 40 :
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru 41 :
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangi­sine dikkat etmek zorundadır?
Soru 42 :
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru 43 :
Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhaları­na yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru 44 :
Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Soru 45 :
Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanma­ya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
Soru 46 :
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Soru 47 :
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru 48 :
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru 49 :
E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşa­ğıdaki araçlardan hangisini süremez?
Soru 50 :
Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?