12 Temmuz 2014 İlk Yardım SorularıSoru 1 :
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir
Soru 2 :
Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
Soru 3 :
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
Soru 4 :
Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin han­gi durumundan anlaşılır?
Soru 5 :
I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanama­larına ait bir özelliktir?
Soru 6 :
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralan­malarında, kanamayı azaltmak için ba­sınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7 :
Aşağıdaki durumların hangisinde, kazaze­denin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılma­sı doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru 8 :
Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Soru 9 :
Baş yaralanmalarında kafatası kırığını dü­şündüren en önemli bulgu hangisidir?
Soru 10 :
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru 12 :
" Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasın­da en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13 :
Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?