13 ARALIK 2014 EHLİYET SINAVININ TAMAMISoru 1 :
Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygu­lamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Soru 2 :
Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
Soru 3 :
İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
Soru 4 :
Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5 :
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış halindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
Soru 6 :
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajın­da göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru 7 :
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?
Soru 8 :
İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacakları­nı 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulma­sını sağlamıştır.

İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygula­malarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Soru 9 :
I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması doğrudur?
Soru 10 :
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygu­lamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
Soru 11 :
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütün­lüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Soru 12 :
Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri ani­den düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
Soru 13 :
I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
Soru 14 :
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Soru 15 :
I- LPG
II- Benzin
III- Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıt­lardan hangileri kullanılır?
Soru 16 :
Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde­ki gösterge sürücüye neyi bildirir?
Soru 17 :
Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilir?
Soru 18 :
Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastikle­rin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
Soru 19 :
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangi­sidir?
Soru 20 :
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangi­sine dikkat edilir?
Soru 21 :
Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Soru 22 :
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağ­lama sisteminin çalışmadığını gösterir?
Soru 23 :
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru 24 :
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Soru 25 :
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
Soru 26 :
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yolla­rındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
Soru 27 :
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
Soru 28 :
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Soru 29 :
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Soru 30 :
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandı­ğı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Soru 31 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru 32 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 33 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 34 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 35 :
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyol­da otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir
Soru 36 :
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
Soru 37 :
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru 38 :
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
Soru 39 :
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru 40 :
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru 41 :
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun kar­şılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru 42 :
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyreder­ken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
Soru 43 :
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil bel­gesi düzenlenir.
Soru 44 :
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yap­ması yasaktır?
Soru 45 :
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır ?
Soru 46 :
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilen­lerden hangilerinin kullan­ması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
Soru 47 :
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüz­deleri (%) verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Soru 48 :
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
Soru 49 :
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangi­sinin motorlu taşıt sürücü adayında bu­lunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
Soru 50 :
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıda­kilerden hangisine katkı sağlar?