13 Aralık 2014 İlk Yardım SorularıSoru 1 :
Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygu­lamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Soru 2 :
Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
Soru 3 :
İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
Soru 4 :
Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5 :
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış halindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
Soru 6 :
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajın­da göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru 7 :
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?
Soru 8 :
İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacakları­nı 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulma­sını sağlamıştır.

İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygula­malarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Soru 9 :
I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması doğrudur?
Soru 10 :
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygu­lamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
Soru 11 :
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütün­lüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Soru 12 :
Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri ani­den düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
Soru 13 :
I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?