13 Şubat 2016 Trafik Soruları

Soru 1 :
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Soru 2 :
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Soru 3 :
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
Soru 4 :
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
Soru 5 :
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 6 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 7 :
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru 8 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 9 :
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
Soru 10 :
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
Soru 11 :
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru 12 :
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru 13 :
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Soru 14 :
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Sola dönüş lambasını yakmalı II. Hızını azaltmalı III. Dar bir kavisle dönmeli
Soru 15 :
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru 16 :
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru 17 :
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru 18 :
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru 19 :
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Soru 20 :
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 21 :
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
Soru 22 :
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru 23 :
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?