14 Haziran 2014 İlk Yardım SorularıSoru 1 :
Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamala­rına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
Soru 2 :
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
Soru 3 :
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıy­la hissedilmesine ne denir?
Soru 4 :
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5 :
Aşağıdakilerden hangisi solunum durması­nın nedenlerinden biri değildir?
Soru 6 :
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan do­laşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
Soru 7 :
Uzun süreli kanamalardaki turnike uygu­lamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
Soru 8 :
Aşağıdakilerden hangisi açık yara­larda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru 9 :
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler sonucu omurilik zedelenme­sine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
Soru 10 :
Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeyleri­nin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
Soru 12 :
Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
Soru 13 :
Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?