14 Mayıs 2016 İlk Yardım Soruları

Soru 1 :
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Soru 2 :
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
Soru 3 :
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4 :
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
Soru 5 :
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
Soru 6 :

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
Soru 7 :
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Soru 8 :
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
Soru 9 :
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10 :
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Soru 11 :

I.Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II.Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.


Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 12 :
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?