14 Mayıs 2016 Trafik Soruları

Soru 1 :
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
Soru 2 :
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
Soru 3 :
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru 4 :
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
Soru 5 :
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru 6 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 7 :
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru 8 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 9 :
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Soru 10 :
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
Soru 11 :
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
Soru 12 :
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru 13 :
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 14 :
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
Soru 15 :
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru 16 :
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I- Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II- 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III- 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

Soru 17 :
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru 18 :
I-İtfaiye araçları
II-Organ ve doku nakil araçları
III-Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV-Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru 19 :
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
Soru 20 :
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
Soru 21 :
I-Araç lastiği seçimi
II-Çevre ve iklim koşulları
III-Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Soru 22 :

-Park probleminin artması
-Çevrenin bozulması ve kirlilik
-Yakıt tüketiminin artması ve israf
-Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
-Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
Soru 23 :
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?