17 ARALIK 2016 EHLİYET SINAVI İLKYARDIM SORULARI

Soru 1 :
 • 1. Yaşamı korumak
 • 2.  İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • 3.  Durumun kötüye gitmesini önlemek

 

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda verilen şıklar incelendiğinde sadece 2. şıkta yer alan seçeneğin şüpheli olduğu gözükmektedir. Ancak bu şıkta da verilen "iyileştirmeyi kolaylaştırmak" seçeneği ilkyardımın ileriye dönük amacıdır. 

Doğru Cevap: D Şıkkı 

 • 1. Yaşamı korumak (Var)
 • 2.  İyileşmeyi kolaylaştırmak (Var)
 • 3.  Durumun kötüye gitmesini önlemek (Var)

 

Soru 2 :

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”

 

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

Soru 3 :

 

 • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
 • İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
 • Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
 • Güvenli bir müdahale sağlanması

 

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Soru 4 :

Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?


Soru 5 :

 

 • I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
 • II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
 • III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

 

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

Sorunun çözümlü açıklaması
 • I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. (Var)
 • II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. (Var)
 • III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir. (Yok Bu işlemi yaparken hassas ve yumuşak olmak lazım)

​Baş Geri - Çene Yukarı pozisyonu yaralının dilinin boğazına kaçmasını önleyen bir yöntemdir. Yaralanma esnasında hastanın bilinci kapalı ise dili geriye kaçabilir.

Sorunun Cevabı : A Şıkkı (1 ve 2) 

Soru 6 :

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Soru 7 :

Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 8 :

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

Soru 9 :

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Soru 10 :

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 11 :

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.

 

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 12 :

Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?