17 ARALIK 2016 EHLİYET SINAVI TRAFİK SORULARI

Soru 1 :

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Soru 2 :

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

Soru 3 :

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 4 :
 • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
 • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

 

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 5 :

Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

Soru 6 :

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

 

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Soru 7 :

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 8 :

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Soru 9 :

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


Soru 10 :

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?


Soru 11 :

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


Soru 12 :

Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?


Soru 13 :

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

Soru 14 :

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?


Soru 15 :

Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?


Soru 16 :
 • I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması
 • II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
 • III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

Soru 17 :

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

Soru 18 :

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Soru 19 :

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

Soru 20 :
 • I. Arkadan çarpma
 • II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
 • III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

 

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

Soru 21 :

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

Soru 22 :

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

Soru 23 :
 • I. Reflektör
 • II. İlk yardım çantası
 • III. Yangın söndürme cihazı

 

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?