2 KASIM 2013 EHLİYET SINAVININ TAMAMISoru 1 :
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numa­ralarından hangisini aramalıdır?
Soru 2 :
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
Soru 3 :
Resimde soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4 :
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru 5 :
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede­de kesinlikle olması gereken durum aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru 6 :
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masının özelliğidir?
Soru 7 :
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutu­lursa aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru 8 :
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Soru 9 :
Kazazedenin naklinden önce, yaralanma­larda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10 :
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?
Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
Soru 12 :
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
Soru 13 :
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
Soru 14 :
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Soru 15 :
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen ke­sildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Soru 16 :
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdaki­lerden hangisidir?
Soru 17 :
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elekt­rik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
Soru 18 :
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
Soru 19 :

I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yuka­rıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
Soru 20 :
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
Soru 21 :
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik ba­kımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
Soru 22 :
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru 23 :
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
Soru 24 :
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25 :
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
Soru 26 :
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir. Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
Soru 27 :
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru 28 :
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakiler­den hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
Soru 29 :

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Soru 30 :
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bo­zuk sürücü davranışlarındandır?
Soru 31 :
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
Soru 32 :
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
Soru 33 :
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
Soru 34 :
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru 35 :
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru 36 :
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru 37 :
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dü­şük banket anlamındadır?
Soru 38 :
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
Soru 39 :
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki­lerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
Soru 40 :
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Soru 41 :
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
Soru 42 :
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Soru 43 :
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesa­fede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
Soru 44 :
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
Soru 45 :
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşa­ğıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Soru 46 :
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru 47 :
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden han­gisini yapmak zorundadır?
Soru 48 :
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Soru 49 :
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru 50 :
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durak­lamayı ifade eder?
Soru 51 :
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav­şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Soru 52 :
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücu­dun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
Soru 53 :
" İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru 54 :

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu­şuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
Soru 55 :
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülme­sine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Soru 56 :
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 57 :

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı

Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundur­ması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru 58 :
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
Soru 59 :
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
Soru 60 :
Osmaniye'den hareket eden bir araç, harita­da görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?