2 Kasım 2013 İlk Yardım SorularıSoru 1 :
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numa­ralarından hangisini aramalıdır?
Soru 2 :
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
Soru 3 :
Resimde soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4 :
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru 5 :
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede­de kesinlikle olması gereken durum aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru 6 :
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masının özelliğidir?
Soru 7 :
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutu­lursa aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru 8 :
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Soru 9 :
Kazazedenin naklinden önce, yaralanma­larda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10 :
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?
Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
Soru 12 :
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
Soru 13 :
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
Soru 14 :
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Soru 15 :
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen ke­sildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Soru 16 :
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdaki­lerden hangisidir?