2 Kasım 2013 Trafik SorularıSoru 1 :

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Soru 2 :
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bo­zuk sürücü davranışlarındandır?
Soru 3 :
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
Soru 4 :
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
Soru 5 :
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
Soru 6 :
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru 7 :
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru 8 :
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru 9 :
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dü­şük banket anlamındadır?
Soru 10 :
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
Soru 11 :
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki­lerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
Soru 12 :
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Soru 13 :
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
Soru 14 :
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Soru 15 :
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesa­fede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
Soru 16 :
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
Soru 17 :
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşa­ğıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Soru 18 :
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru 19 :
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden han­gisini yapmak zorundadır?
Soru 20 :
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Soru 21 :
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru 22 :
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durak­lamayı ifade eder?
Soru 23 :
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav­şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Soru 24 :
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücu­dun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
Soru 25 :
" İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru 26 :

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu­şuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
Soru 27 :
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülme­sine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Soru 28 :
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 29 :

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı

Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundur­ması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru 30 :
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
Soru 31 :
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
Soru 32 :
Osmaniye'den hareket eden bir araç, harita­da görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?