20 MAYIS 2017 EHLİYET SINAV SORULARI

Soru 1 :

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

 

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

İlkyardımın 4 temel uygulaması vardır. Bunlar sırası ile;

 • 1- Koruma
 • 2- Bildirme,
 • 3- Kurtarma Aşaması
 • 4- Tedavi Aşaması 

Soruda verilen açıklamalar Bildirme aşamasıdır. 

Sorunun Cevabı A Şıkkı Bildirme'dir. 

Trafik kazasında olayın ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra en hızlı şekilde sağlık yardım kuruluşlarından yardım talep edilmelidir. Bu uygulamaya İlkyardım dersinde Bildirme Uygulaması denilmektedir. Bildirme aşamasında bir önceki aşamanın önemli yeri vardır. Koruma aşamasında tespit edilen ön bilgiler 112 ekiplerine bildirilir. 

Soru 2 :

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

Sorunun çözümlü açıklaması
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ OLARAK YARALI KİŞİDE 

Bilincine, Solunumuna, Dolaşımına, Vücut ısısına, Kan basıncına bakılır. 

YARALI KİŞİNİN SOLUNUM DURUMU

Kazaya mağruz kalan bir yaralının bilincinin kontrol edilmesinden sonra ikinci aşamada solunumunun kontrol edilmesi gereklidir. Yaralı kişinin sonumu bakılırken; Solunum sıklığına, Solunum aralıklarının eşitliğine, Solunum derinliğine bakılır.

SOLUNUM SAYISI

Hastanın 1 dakika içinde nefes alma ve verme sayısı solunum sıklığını gösterir.
 
Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada solunum sayısı 12–20, çocuklarda 16–22, bebeklerde 18-24’dür. 
 
Doğru Cevap : B Şıkkı 12 - 20
Soru 3 :

Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

 

 • I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
 • II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
 • III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

Sorunun çözümlü açıklaması

1- OLAY YERİNİN İŞARETLENMESİ:

İlkyardımcının kazadan sonra hastayı güvenli bir yere taşıdıktan sonra ilk yapması gereken şey, olay yerini işaretlemektir. Bu uygulamanın amacı kazanın olduğu bölgeden geçen diğer araçları kazadan haberdar olmalarını sağlamaktır. Aksi taktirde kazanın olduğu bölgede başka kazalarda meydana gelebilir. 

2- KIVILCIM OLUŞTURACAK IŞIKLANDIRMA VE ÇAĞRI ARAÇLARININ KULLANILMASINA İZİN VERİLMEMESİ

Kazadan sonra araçtan yakıt sızıntısı olabilir.  Bu durumda yangın çıkmasına sebep verecek araçların kullanımına asla müsade edilmemelidir. Ayrıca trafik kazasının dışında başka bir yerde olan olaylar içinde bu uygulama geçerlidir. Benzer şekilde İlkyardımın koruma amaçlı uygulamalarından biridir. 

3- BİLİNCİ KAPALI HASTAYA ŞEKERLİ YİYECEK VERMEK

 • Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler vermek sakıncalı bir davranıştır. 
 • İlkyardım derslerinde kan şekeri düşen bir hastaya bilinci yerinde ise ve kusmuyorsa şekerli yiyecek verilebileceği söylenmektedir.  Dolayısı ile bilinci kapalı olduğu için bu hastaya şekerli yiyecek vermek sakıncalıdır.

Ancak bu seçenekte yer verilen şekerli yiyecek birazda şaşırtma amacı ile verilmiştir. Çünkü bilinci kapalı bir yaralıya ağızdan hiçbir yiyecek verilmez.  

Doğru Cevap : C şıkkı 

 

Soru 4 :

Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

 

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

İLKYARDIMDA HAVAYOLU AÇIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Soruda verilen açıklama İlkyardımda havayolunun açıklığının değerlendirilmesi ile ilgili bir süreçtir. 

 • Bilinci kapalı olan bir yaralının solunum yolu tıkanabilir. Ayrıca kusmak yada başka sebeplerden dolayı solunum yolu tıkanabilir. Bunun için ilk değerlendirmede havayolu açıklığını kontrol etmeniz gereklidir. 
 • Havayolu açıklığı kontrol edildikten sonra yaralı baş, boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde tutulmalıdır. 
 • BİLİNCİ KAPALI yaralının ağız içine göz ile bakılmalıdır. Ağzında yabancı bir cisim varsa işaret parmağı yandan ağzın içine sokularak çıkarılmalıdır.

Daha sonra bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine koyulur, alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilip Baş geri -Çene yukarı pozisyonu verilir. Bu işlemler sırasında sert hareketlerden kaçınılmalıdır. 

Doğru Cevap : D Şıkkı - Baş Geri-Çene Yukarı Poziyonu

Soru 5 :

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Sorunun çözümlü açıklaması

Temel Yaşam Desteği Nedir?

 • Kısaca temel yaşam desteği, hastanın hava yolunun açıklığının sağlanıp,  suni teneffüs ve kalp masajı yapmaktır. 
 • Hava yolunun açıklığının sağlanması; nefes almasına mani olacak şeylerin ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin bilinci kapalı insanın ağzı dolu ise bunu boşaltmak gerekir. 
Doğru Cevap B Şıkkı Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
 

 

Soru 6 :

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kişi konuşamaz. Rengi morarır, nefes alması durur ve acı çekerek ellerini boğazına götürür. 

Doğru Cevap : A şıkkıdır Konuşabilmesi

DETAYLI AÇIKLAMALAR HEMEN AŞAĞIDADIR... 

SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI NEDİR?

Öncelikle solunum yolu tıkanıklığının tanımını tekrar edelim. Solunum yolu tıkanıklığı (havayolu tıkanıklığı) kişinin solunum yolunun nefes almasına engel olacak şekilde tıkanmasıdır.  İlkyardım uygulaması bu tıkanma şeklini iki türde incelemektedir.

 • Tam tıkanma ve  Kısmi tıkanma

SOLUNUM YOLUNUN TIKANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Solunum yolunun tıkanmasının sebeplerini kısmi tıkanmada ayrı, tam tıkanmada ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 

Kısmı Tıkanmanın Belitileri:

 • Hasta yada yaralı kişi öksürmektedir. 
 • Bu durumda nefes almaya devam eder. Yani nefesi tam olarak tıkanmamıştır. 
 • Aynı zamanda konuşabilir. 

Bu şekilde olan hastanın öksürmesi teşvik edilmelidir. 

Tam Tıkanmanın Belirtileri:

 • Hasta yada yaralı kişi nefes alamaz. 
 • Acı çeker ve ellerini boynuna götürür. (refleksi bir harekettir)
 • Konuşamaz
 • Rengi morarır.

Tam Tıkanma Yaşayan Hastaya Hangi Müdahale Yapılmalıdır? 

Tam tıkanma yaşayan bir yaralıya Heimlich Manevrası (=Karına bası uygulama) yapılır.

 

Soru 7 :

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Sorunun çözümlü açıklaması
 • A) Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez. Yanlış - bu tür kanamalar gözle görülür
 • B) Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır. Yanlış - dış kanamadır
 • C) Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır. Yanlış - Bu tür kanamalar iç kanamalardır.
 • D) Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır. Doğru - bedenin delikli bölgelerinden olan kanamalar doğal deliklerden olan kanama diye adlandırılır. Şıkta verilen organlar bu organlara örnektir. 

DETAYLI AÇIKLAMALAR HEMEN AŞAĞIDADIR

KANIN AKTIĞI BÖLGEYE GÖRE İLKYARDIM

Değerli arkadaşlar, bu soruda bahsedilen konuda sizler için çok önemli olabilir. Normal hayatta duyduğumuz, ancak manasını tam olarak kavrayamadığımız ifadeleri bu soruda açıklayacağız. 

Bir kaza neticesinde yaralıda ki kanama durumu kanın aktığı bölgeye göre 3 türde sınıflandırılır. Ayrıca damar türüne göre de atardamar, toplardamar ve kılcal damar kanaması olarak ayrı bir sınıflandırma da vardır. 

Kanın aktığı bölgeyi doğru tespit ederek 112 ekiplerini çok daha doğru şekilde yönlendirebilirsiniz. 

 • Dış Kanama,
 • İç Kanama,
 • Normal Deliklerden Olan Kanama.

1- Dış kanamalar:

Kanama yaradan nedenin dışına doğru akar.  

2- İç kanamalar:

Bu kanama durumu kolay tespit edilemez. Hatta ancak sağlık ekiplerinin tespit edebileceği kanamadır da diyebiliriz. Kanama bedenin  içine doğrudur.  

3- Doğal deliklerden olan kanamalar:

İnsan bedeninde olan kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalar olarak ifade edilir.

Doğru Cevap : D şıkkıdır. C şekkı kandırmaca bir şık gibi. Vücut boşlukları şaşırtmaca bir kelime. Vücut boşlukları bedenin dışı değil içidir. 

4- Damar tipine göre ise:

Kanama arter (atardamar), ven (toplardamar) ya da kılcal damar kanaması olabilir. Atar damar kanamaları kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir. Toplardamar kanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir. Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir.

Soru 8 :

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

ÇIKIK YADA KIRIK DURUMLARINDA DOĞRU İLKYARDIM UYGULAMASI

Kırığı olan yada kırık şüphesi bulunan kazazedeye müdahale ederken ilk kural kırık olan bölgenin kesinlikle kımıldatılmamasıdır. Hareket ettirilmemesidir. 

Doğru Cevap A şıkkı Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

DETAYLI BİLGİ 

Kırık yada çıkık durumlarının tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 • İlk kural yaralı bölgenin sabit tutulmasıdır. Asla kımıldatma yapılmamalıdır. 
 • Yaralı bölge temiz bir bezle kapatılmalıdır. 
 • Tespit ettiğiniz bölge ilk olarak yumuşak bir malzeme ile kaplanmalıdır. 
 • Yaralı bölgeyi nasıl bulduysanız öyle bırakın. Asla düzeltmeye çalışmayın. 
 • Tespiti yaparken kırıktan, çıkıktan yada burkulmadan şüphelendiğiniz bölgenin etrafınıda içerecek şekilde tespit yapmanız gereklidir.
Soru 9 :

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

Sorunun çözümlü açıklaması

YARA ÇEŞİTLERİ NELERDİR? 

İlkyardım uygulaması yara çeşitlerini 5 türde inceler. 

 • Kesik yaralar
 • Ezikli yaralar
 • Delici yaralar
 • Parçalı yaralar
 • Kirli yaralar

Soruda bahsedilen çekme etkisi ile oluşan yaralara parçalı yaralar denilir. Doğru Cevap C şıkkı 

DETAYLI BİLGİ 

1- KESİK YARALAR:

Genellikle basit yaralardır. Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle meydana gelen yaralanmalarır.

2- EZİKLİ YARALAR

Bir darbe neticesi meydana gelen yaralanma türü olarak ifade edebiliriz. Taş, yumruk veya sopa benzeri sebeplerin şiddetli şekilde çarpması ile oluşur.  Yara kenarları eziktir. Kanama fazla olmaz. Bu yaralanmada doku zedelenmesi vardır ve hassasiyet vardır.

3- DELİCİ YARALAR

Önemli sayılacak yara çeşididir. Uzun ve sivri aletlerle oluşan yara türüdür. Bedende bir derinlik oluşturur. Tetanos tehlikesi vardır.

4- PARÇALI YARALAR:

Dokular üzerinde bir çekme etkisi ile oluşan yaralanma türüdür. Doku ile ilgili tüm organ ve saçlı deride olabilir.

5- KİRLİ YARALAR

Enfekte yaralar olarak ta ifade edebiliriz. Bu yaralanmalarda mikrop kapma riski vardır. Dolayısı ile enfeksiyon riski de oldukça yüksektir. Enfeksiyon riski yüksek yaraları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • 6 saatten fazladır süren gecikmiş yaralar,
 • Dikişleri ayrılmış yaralar,
 • Kenarları muntazam olmayan yaralar,
 • Çok kirli ve derin yaralar,
 • Ateşli silah yaraları,
 • Isırma ve sokma ile oluşan yaralar.
Soru 10 :

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


Sorunun çözümlü açıklaması
Resimde görülen pozisyon koma pozisyonudur. Bu tip soruları çözmek için direk bilgiyi bilmeniz gereklidir. 
 
Doğru Cevap B şıkkı Koma

Koma pozisyonu nasıl verilir?

Bu pozisyon yarı yüzükoyun-yan pozisyondur. 
 • 1- Yaralının bilincini kontol etmek için ses vererek ve omuzundan hafifçe sarsarız.
 • 2- Yaralının giysilerini gevşetiriz. 
 • 3- Solunum yolu açıklığının kontrolünü yaparız. Bunun için hastanın ağzında yabancı cisim olup olmadığı kontrol ederiz. 
 • 4- Hastanın solunumunu kontrol ederiz. Bak, dinle, hisset yöntemini kullanırız. 
 • 5- Şah damarından nabız kontrolü yaparız. 
 • 6- Hasta/yaralının döndürüleceği tarafa diz çökeriz. 
 • 7- Hasta/yaralının karşı tarafta kalan kolu karşı omzunun üzerine konur, (üstte kalan kolu yani) resimde de açıkça gözüküyor. 
 • 8- Üst taraftaki bacağı dik açı yapacak şekilde kıvrılır,
 • 9- İlkyardımcıya yakın kolu baş hizasında omuzdan yukarı uzatılır,
 • 10- Karşı taraf omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir,
 • 11- Üstteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne doğru destek yapılır,
 • 12- Alttaki bacak hafif dizden bükülerek arkaya destek yapılır,
 • 13- Başı uzatılan kolun üzerine yan pozisyonda hafif öne eğik konur,
 • 14- Tıbbi yardım (112) gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur,
 • 15-  3–5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir. 
Soru 11 :

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Havale genellikle yüksek ateş sebebiyle olur. Bu durumda ateşten başka sebeplerinde havalaye sebep olduğunu unutmayınız. Bu soruda verilen şıklar içinden havalenin yüksek ateşe bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Yüsek ateşi bulunan bir hastanın ateşinin düşürülmesi gereklidir. 

Şıklar içinden bunu sadece hastanın oda sıcaklığında küvete sokulması durumu karşılar. Doğru Şık D şıkkı 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN YAZININ DEVAMINI OKUMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ..

Havale Nedir?

Genel olarak havalenin tanımı, sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş (irritasyon) sebebiyle beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalardan dolayı meydana gelir. Bedenin kas yapısında kontrol edilemeyen kasılmalar olur.
 
Havalenin Nedenleri Nelerdir?
 • Kafaya alınan darbelere bağlı beyinde ki hasar,
 • Beyin enfeksiyonları,
 • Yüksek Ateş (Havaleye en çok sebep olan etmendir)
 • Çeşitli hastalıklar.
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 
Herhangi bir ateşli hastalık sonucu vücut sıcaklığının 38°C'nin üstüne çıkmasıyla oluşur. Genellikle 6 ay–6 yaş arasındaki çocuklarda rastlanır.
 
Ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Öncelikle hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır,
 • Ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklığında bir küvete sokulur,
 • Tıbbi yardım istenir (112). 
Soru 12 :

Rentek manevrası;

 

 • I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
 • II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sorunun çözümlü açıklaması
Kaza durumlarında araç içinde bulunan yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma da kullanılan tekniğer rentek manevrası denilir.  Yaralının solunumunun durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda yapılması gereklidir. 
 
 • I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda, (doğru uygulamadır)
 • II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. (doğru uygulamadır)
Doğru Cevap : C Şıkkı (Her İkisi de doğru)
 
RENTEG MANEVRASI NASIL YAPILIR?
 • 1-  İlkyardımcının rentek manevrasını yapmadan önce kaza ortamını değerlendirerek tehlikeli durumları önlemesi gerekir. Çevresinin ve kendi güvenliğini sağlaması gerekir.  Yangın ve patma gibi tehlike durumlarının olup olmadığını,
 • 2- Yaralı kişinin omuzuna hafif dokunarak iyi olup olmadığı sorularak bilinci kontrol edilmelidir. 
 • 3-  Yaralının solunumunun olup olmadığını kontrol edilmelidir-gözlenmelidir. 
 • 4- Yaralının ayaklarının pedala sıkışıp sıkışmadığını kontrol ediniz. Emniyet kemerini çözünüz. 
 • 5- Yaralıya yan taraftan yaklaşıp, bir elinizle kolunu, diğer elinizle de çenesini kavrayarak boynunu tespit edin. Bu çok önemlidir. 
 • 6- Bize yakın olan kolunu koltuk altına doğru yaklaştırma, diğer elini de pantolon kemerinin içine sokma, elimizi koltuk atkından geçirerek çenesini kavrama ve yanağımızı yanağına dayayarak destek yapma
 • 7-  Alındaki elimizle kazazedenin koltuk alındaki elini kavrayarak hastaya 45 derecelik açı verip, baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekme
 • 8- Hasta/yaralıyı yavaşça yere veya sedyeye yerleştirme
Soru 13 :

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soru her ne kadar trafik sorusu olarak sorulmuş olsada, aslında trafik adabı konusuna giren bir konudur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 yılında ders programına eklenen ve 2016 yılı başından itibaren uygulamaya koyulan trafik adabı konusu artık önemli bir konudur. 

Soruda sürücülerin olumlu davranışı soruluyor. 

Doğru Cevap C şıkkı Başkalarının hakkına saygı göstermek

 

Soru 14 :

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

 

 • Yer işaretlemelerini
 • Trafik işaret levhalarını
 • Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soruda verilen şıklardan hepsi doğru cevap olabilir. Dolayısı ile bu tip soruları doğru cevabı bilmeden doğru yanıtlamanız mümkün değildir. Anca biz bu açıklamada yine de bilgi vermeden soruyu muhakeme yöntemi ile çözmeye çalışalım. Ardından aşağıda gerekli bilgileri vereceğiz. 

4. şıkta yer alan Ulaştırma Bakanlığının olmadığına kanaat getirebiliriz. Emniyet Genel Müdürlüğü ise karayollarında herhangi bir fiziki düzenleme yapmaz. Bunun herkes biliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü yolların güvenliğini sağlar. 

Geriye 2 şık kaldı. Belediyeler ve Karayolları Genel Müdürlüğü. Soruda ki yerleşim yerleri içinde bizim için sihirli sözcüktür. Dolayısı ile hiçbir bilgimiz olmadan biz bu sorunun cevabını Belediyeler diyebiliriz. 

YERLEŞİM YERLERİ İÇİNDE TRAFİĞİN DÜZENLEMESİ

Yerleşim yerleri içinde soruda belirtilen vazifeleri yapmak Belediyelerin görevidir. 

Doğru Cevap : A şıkkı Belediyeler

Soru 15 :

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

Sorunun çözümlü açıklaması

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ NEDİR?

Bu sorunun cevabı Geçiş Üstünlüğüdür. Geçiş üstünlüğü  görev anında, bazı araçların trafikte kısıtlama ve yasaklarına balı olmamasıdır.

Ancak geçiş üstünlüğüne dair gerek ehliyet sınavı için ve gerekse trafikte araç kullanırken bilinmesi gereken önemli hususlar vardır. Aşağıda kısa bir şekilde bunları açıklamaya çalıştık.  

Doğru Cevap B şıkkı Geçiş Üstünlüğü

 

Ayrıntılı bilgi için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz...

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR NELERDİR?

 • 1-  Hasta taşıyan yada hasta almaya giden ambulanslar yada diğer özel amaçlı taşıtlar. Mavi-kımızı veya mavi tepe lambası olan araçlar diyebiliriz. 
 • 2-  Organ ve doku nakli yapmak üzere hareket eden araçlar, 
 • 3-  İtfaiye araçları ve diğer acil müdahale araçları, 
 • 4-  Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları, 
 • 5 - Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar
 • 6 - Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar, 
 • 7 - Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, 
 • 8 - Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlarıdır. 
Soru 16 :

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Sorunun çözümlü açıklaması

KAYGAN YOL LEVHASI

Resimde gösterilen işaret kaygan yol levhasıdır. Yani yolun ilerleyen kısmında kaygan bir yol ile karşılaşılacağını ifade eder, sürücüyü bu konuda uyarır. Bu konuda araç sürüsücünün aşağıda belirttiğimiz hususlarda dikkatli olması gereklidir. 

 • 1- Sürücülerin fren yapmaması gerekir. 
 • 2- Sürücünün hızlanmaması ve ani manevralar yapmaması gerekir. 
 • 3- Aracın hızının düşürülmesi gerekir.
 • 4- Sürücülerin çok daha dikkatli olması hususunda işarettir. 

Şıklar içinde yer alan takip mesafesini azaltması çok tehlikeli bir davranıştır. Sürücünün bu işaretin olduğu yolda takip mesafesini kesinlikle koruması gerekir. 

Doğru Cevap C şıkkı : Takip mesafesini azaltması 

 

Soru 17 :

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Sorunun çözümlü açıklaması

ANA YOL TALİ YOL KAVŞAĞI LEVHASI

Şekilde ki işaret Ana Yol Tali Yol Kavşağı Levhasıdır. Bu levha bir tali yol kavşağına yaklaşılmakta olduğunu bildirir.

Doğru Cevap : D  : Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Tali Yol Nedir:  Trafikte gidilen yolun bağlandığı yoldan daha az önemde olduğu yola tali yol denir. Örneğin trafikte bir yolda aracınız ile gitmektesiniz. Bu yolun bağlanacağı bir ana yol olduğunu ve bu ana yolun daha önemli olduğunu düşünün.  Bu durumda şuan ilerlediğiniz yola Tali Yol denir. 

DİĞER ŞIKLARDA Kİ İŞARETLER: 

Soru 18 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Sorunun çözümlü açıklaması

GABARİ SINIRLAMASI

Gabari'nin tanımı "Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli olarak sürüşlerini sağlamak için  uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere gabari sınırlaması denilmektedir. "

 • Uzunluk Gabarisi :  Belirli metreden daha uzun araçların giremeyeceğini ifade eden trafik işaretleridir. 
 • Genişlik  Gabarisi : Belirli genişliği geçen araçların giremeyceğini ifade eden trafik levhalarıdır. Örneğin tünellerde. 
 • Yükseklik Gabari : Belirli yüksekliği geçen araçların bu yoldan geçemeyeceğini ifade eder. Örneğin köprü altlarından. 

DOĞRU CEVAP - C ŞIKKI  

ŞIKLARIN AÇIKLAMASI

a) 6 Tondan daha ağır yüklerin giremeyeceğini belirtir. (t harfi ton ağırlığını belirtir.)

b) 2.5 metreden daha geniş araçların giremeyeceğini belirtir. (m harfi metre boyutunu ifade eder.)

c) 10 metreden daha uzun araçların giremeceğini belirtir. 

d) 3.5 metreden daha yüksek araçların giremeceğini belirtir. 

Soru 19 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

Sorunun çözümlü açıklaması

YOL VER LEVHASI

Sorunun cevabı a şıkkıdır. Bu şıkta gösterilen levhanın ismi Yol Ver Levhasıdır. Bu levha tali yoldan ana yola bağlanırken kavşağa gelmeden yolu kontrol edip geçmeye müsait bir durum varsa geçilmesi gerektiğini ifade eder. 

DOĞRU CEVAP - A ŞIKKI : Yol Ver Levhasıdır 

DİĞER ŞIKLARDA YER ALAN LEVHALARIN AÇIKLAMALARI

 • B Şıkkı :  Karşıdan Gelene Yol Ver Levhası : İki yönde de trafik akışının yoldan geçişin zor ya da imkansız olduğu dar yollarda öncelik hakkının karşıdan gelen araçlara ait olduğunu ifade eder. 
 • C Şıkkı : Taşıt Trafiğine Kapalı Yol :  Bu yolun sadece yayalara açık olduğunu bildirir. 
 • D Şıkkı :  Taşıt Giremez Levhası : Bu levhanın olduğu yolda bisiklet, motorlu bisiklet ve el arabası dışındaki her türlü taşıtın girmesinin yasak olduğunu ifade eder.
Soru 20 :

Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

Sorunun çözümlü açıklaması

BÖLÜNMÜŞ YOL BAŞLANGICI

İki yönlü seyreden yoldan yoldan bölünmüş bir yola girileceğini ifade eden işarettir. Bu levhada da gösterilen taralı alanın kullanılmaması gerektiğini de belirtir. 

DOĞRU CEVAP - B ŞIKKI  

DİĞER ŞIKLARDA YER ALAN İŞARETLERİN AÇIKLAMALARI

A Şıkkı : Yavaşlama uyarı çizgisidir. 

C Şıkkı : Taralı alana girilmez işaretidir. 

D Şıkkı : Yolver işaretidir. 

Soru 21 :

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

ARAÇLARI GEÇME - SOLLAMA - KURALLARI

Trafikte ilerlerken önünüzde giden araçları geçerken uymanız gereken kurallar Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 103.  ve 104. maddelerinde yazmaktadır. 
 

BİR ARACI SOLLAMANIN KURALLARI

 • Bir aracı geçmek istemeniz durumunda sizin arkanızdan gelen bir aracın sizin kullandığınız aracı geçmeye başlamamamış olması lazım. 
 • Geçmek istediğiniz aracın başka bir aracı geçmek üzere olmaması gerekir. 
 • İki şeritli yollarda araçların hızına bağlı olarak trafiği ehlikeye sokmaması gerekir. 
 • Geçmek istediğiniz aracı zor duruma sokmamanız gereklidir. Ve önünüzde ki araçların uygun olması gerekir. 
 • Sollama - geçme bir aracın sol şeridinden yapılır. Sağ şeritten sollama yapmak yasaktır. 
 • Geçmek istediğiniz aracı korno çalarak yada selektör yaparak uyarmanız gereklidir. 
 • Geçmeye başlamadan önce sola sinyal verilmesi, geçildikten sonra tekrar kendi şeridinize dönerken sağa sinyal verilmesi gereklidir. 
 • Araçların sağ tarafıdnan sollamak yasaktır. 
 • Emniyet şeridinden sollamak yasaktır. 

Doğru Cevap : A Şıkkı : Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek

SOLLAMANIN YASAK OLDUĞU DURUMLAR

 • Sollama yapmak istediğiniz yerde trafik işareti ile bir yasaklamanın olmaması gerekir. 
 • Görüş yetersizliğinin olduğu tepe ve dönemeçlerde kesinlikle yasaktır ve tehlikelidir.
 • Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,
 • Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken,
 • Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde,
önünüzde giden bir aracı geçmeniz - sollamanız yasaktır. 
Soru 22 :

Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?


Sorunun çözümlü açıklaması

SOL ŞERİTİN SÜREKLİ İŞGALİ VE CEZASI

Soruda sorulan soru aslında sol şeriti işgal eden araçlar hangileridir sorusudur. Sol şeridin sürekli olarak işgal edilmesi yasaktır. Sol şeritte ilerlerken (hız limitini aşmadan tabiki) arkadan başka bir araç gelmesi durumunda o araca yol verilmesi mecburidir. 

Sol şeriti bir aracın sürekli işgal etmesi yasaktır. Ancak Sol Şeritin şehir içi trafikte işgal edilmesi ile alakalı bir konu mahkeme sürecinden de dönmüştür.

Burada bilmemiz gereken husus 2 yada daha fazla şeritli bir yolda giderken sol şeriti sürekli işal etmek yasaktır ve para cezasına tabidir.  

Soru Hakkında Açıklama : Resimde 4 araç gözükmektedir. Bu araçlardan bir tanesinin kamyon olması bir şeyi değiştirmez. Soruda sorulan soru araçların cinsi ile değildir. 

Soru 23 :

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bazı tip soruları çözerken sorunun doğru şıkkını bulmadan önce yanlış şıkları bulmak daha doğru olur. Bizde bu soruyu çözerken bu şekilde yapalım. 

Soruda sorulan soru : Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

Yani bir sürücü  trafikte en uygun hızında gitmesi için neler yapmalıdır? Şıkları analiz ederken yanlış olduğu düşündüğümüz şıkları kırmızı renk yapalım. 

 

A) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi : Bu şıkkın yanlış olduğu ortada. Herşeyden öte kuralallara aykırı bir davranıştır. 

B) Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması . Bu şık doğru olabilir. Beklemeye alalım. 

C) Dönemeçlere girerken hızın artırılması . Dönemeçlere girerken hızın azaltılması gerektiğinden bu şıkta direk yanlış cevaptır. 

D) Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması. Bir araç için belirlenen gabari ölçüsü en fazla taşıyacağı ağırlığı ifade eder. Dolayısı ile gabarinin üzerine çıkılması direk yanlış bir uygulamadır. 

 

Sonuç: Görüldüğü üzere 4 şık içinde yer alan 3 şıkkın direk yanlış olduğunu bulduk. Geriye kalan şık doğru cevaptır. 

Soru 24 :

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?


Sorunun çözümlü açıklaması

SORUNUN ANALİZİ

Şeritlerden bir tanesinde tek bir araç kendi yolunda gitmektedir. İki yolu birbirinden ayıran iki farklı çizgi söz konusudur. Kesik çizgiler ve düz çizgi. 

Yolda geyik çıkabilir levhası var. Önde bir numaralı araç ve arkadan iki numaralı araç bir numaralı araca çarpmış vaziyette. 

"Sorunda bizden istenen 2 numaralı araç hakkında kesin olarak neyin söyleneceğidir."

Şıkları tek tek analiz edelim: 

A) Gözlerinin iyi görmediği : 2 numaralı araç sürücüsünün gözlerinin durumu hakkında elimizde hiç bir bilgi yok. 

B) Hız kurallarına uymadığı : 2 numaralı aracın hızı hakkında elimizde hiç bir bilgi yok. 

C) Araç lastiklerinin eski olduğu : 2 numaralı aracın lastiklerinin durumu hakkında elimizde hiç bir bilgi yok. 

D) Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği : Arkadan çarpan bir araç önündeki araç ile arasında ki takip mesafesini korumamıştır. 

Arkadan çarpan bir araç hakkında kesin olarak söylenecek olan tek bir şey arkadaki aracın takip mesafesini korumadığıdır. Öndeki araç hatalı olarak ani fren yapabilir. Arkadaki aracın üzerine düşen vazife ise, aradaki takip mesafesini koruyarak frene basıp durmaktır. 

Soru 25 :

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

 

 • I. Dar bir kavisle dönmeli
 • II. Yayanın geçmesini beklemeli
 • III. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

Sorunun çözümlü açıklaması

Resim hakkında verilen seçenekleri tek tek analiz edelim. 

 • I. Dar bir kavisle dönmeli :  Resimdeki 2 numaralı aracın dar bir kavisle dönmesi yanlış bir durumdur. Aracı geniş tutarak dönmek zorundadır. Dar bir kavisle dönerse kendi gitmek istediği yola giremez ve yanlışlıkla gelen aracın yoluna girer. 
 • II. Yayanın geçmesini beklemeli : Resimde bir yayanın geçmek üzere olduğunu görüyoruz. Yaya yola girmiiş ve yolun ortasına kadar da gelmiş durumdadır. Yaya yolu olarak da işaretlendiğini görüyoruz. Bu durumda yayanın daha önce geçme hakkı vardır. 
 • III. Sola dönüş lambasını yakmalı : 2 numaralı araç sola döneceği için sola sinyal vermek zorundadır. Bir araç ilerlediği yoldan farklı bir yola girecek ise o yola sinyal vermelidir. 
 • IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli : Yol hakkı öncelikle 1 numaralı aracındır. 1 numaralı araç düz şekilde kendi yolunda ilerleken 2 numaralı araç yönünü değiştirerek farklı bir yöne gireceğinden öncelik hakkı 1 numaralı aracındır. 

Gördüğünüz üzere 4 seçenek içinden sadece 1 numaralı seçenek yanlış olup, diğer üç seçenek doğrudur. 

Soru 26 :

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Sorunun çözümlü açıklaması

2 numaralı araç kavşakta yolun ortasına geldiği için öncelik hakkı 2 numaralı araca aittir. 

2 numaralı araç geçtikten sonra açıkcası resimde 3 ve 1 numaralı araçların durumu eşit gibi. Ana yolun hangisi olduğunu resimden tam olarak anlayamıyoruz. 

Bunun için 2 numaralı araçtan sonra öncelik 1 inde 3 ünde olabilir.

Şıklara baktığınızda 2 numaralı aracın sadece  C şıkkında birinci sırada olduğunu görüyoruz. Bu durumda sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. 

Soru 27 :

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

DURAKLAMA YAPILMASI

Duraklama Nedir? : Duraklama park etmeden ve durmadan farklı bir durumdur. Trafik Karayolları Yönetmeliğinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır duraklama.

Trafikte zorunlu haller dışında araçların, yolcuları indirip bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. (Yönetmeliğin 3. maddesi) 

Not: Duraklama 5. dakikadan daha uzun sürerse eğer bu durum duraklama değil, park etme sayılır. 

Durma : Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 

Park Etme: Aracın durma ve duraklama dışında bir yerde bırakılmasıdır. 

DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER

Aynı yönetmeliğin 113. maddesinde duraklamanın yasak olduğu yerler tek tek sayılmıştır. 

 •  Trafik işareti ile duraklamanın yasak olduğunun belitildiği yerlerde.  
 •  Sol şeritte duraklamak kesinlikle yasaktır.  (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç),
 •  Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak yasaktır. 
 •  Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde 5 metre ve yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafede,
 •  Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde,
 •  Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında (duraklamaya izin verilen taşıtın dışındakiler için),
 •  Duraklayan veya parkedilen araçların yol tarafındaki yanında,
 •  İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde 15 metre ve yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede,
 •  Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde,

Duraklamak yasaktır. 

ŞIKLARIN ANALİZİ

Sol şeritte, dönemeçlerde ve yaya ve okul geçitlerinde durmanın yasak olduğu kesin. Duraklarda da durmak yasaktır. Ancak 30 m. mesafede durmak yasak değildir. 

Soru 28 :

 

 • I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
 • II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

 

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Geceleri karanlıkta bir araç sollanırken uzun farların yakılması kesinlikle yasaktır. Bunun sebebi uzun farlar öndeki aracın sürücüsünün gözlerini alır ve görmesini engeller. Gündüzleri zaten ışıkların yakılması durumu söz konusu değildir. 

Işıkların Kullanılmasının Yasak Olduğu Durumlar: 

 • Sis ışıklarının; sisli,karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında ve diğer farlarla birlikte kullanılması yasaktır. 
 • Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması,
 • Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi yasaktır. 
 • Öndeki aracı sollarken uyarı için uzağı gösteren farların yakılması yasaktır. Ancak uyarı için çok kısa süre yakılabilir. 
 • Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı nitelikte ışık takılması ve kullanılması
 • Sadece park lambaları veya sis ışıkları ile seyredilmesi yasaktır.

Sorunun cevabı ise: Birinci seçenek yanlıştır. Diğer seçenek ise doğrudur. 

Soru 29 :

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda sayılan araçlarda yükle birlikte yolcunun taşınması kesin olarak yasaktır. 

Kamyon, Kamyobe ve Römorklarda Yolcu Taşımasında yükle birlikte yolcunun da taşınmasına dair esaslar Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 130. maddesinde sayılmıştır. 

Yükler ile birlkte yolcu da taşınmak isteniyorsa eğer 4 şartı vardır.

 • Yükler sağlam olarak yerleştirilmelidir ve bağlanmalıdır.  
 • Kasanın yan ve arka kapaklarının muhakkak kapalı olması gerekir. 
 • Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulabilir. 
 • Yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu taşınamaz. 

Şıklara baktığımızda A şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. Bu soruda sadece C şıkkı çeldiricidir. Ancak yönetmelikte açıkça yolcuların kasa içinde kendilerine ayrılmış bir yerde taşınabileceğini belirtiyor. 

Soru 30 :

 

 • I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
 • II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
 • III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soruda verilen seçeneklerden birinci ve ikinci seçeneğin doğru olduğu kesin. Sadece 3. seçenek hakkında şaşırabilirsiniz. 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 150. maddesinde emniyet kemerinin kimler için zorunlu kimler için zorunlu olmadığı açıkça yazılıdır. 

Bu yönetmeliğer göre, Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Not. Yerlerşim yerlerinde ticari amaçla yolcu taşıyan dolmuş, minübüs benzeri araçlarda emniyet kemeri zorunlu değildir. Ancak şehirler arası yolculukta bu kural geçerli olmayıp emniyet kemeri takmak zorunludur. 

Soru 31 :

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?


Sorunun çözümlü açıklaması

Bu tip sorular sizler için çok önemlidir. Dolayısı ile gerek ehliyet sınavlarında ve gerekse aktif trafikçe araç kullanırken zorluk çekmemeniz için bu soruyu hep birlikte analiz edelim. 

RESMİN GENEL ANALİZİ

İki şeridi olan ve tali yolu olan bir ana yol. 

1 Numaralı Araç:  Ana yoldan diğer şeritten gelirken tali yola girecek. Ancak henüz girmemiş. Girmeyi bekliyor. 

2 Numaralı Araç : Tali yoldan sağa doğru ana yola girmiş. Ve 3 numaralı araç ona hemen yanından  çarpmış.

3 Numaralı Araç : Ana yoldan kendi şeridinde giderken birden bire önüne çıktığı gözüken 2 numaralı araca yandan (dikkat ediniz arkadan değil) çarpmış.

4 Numaralı Araç : Bu araç ise normal şekilde kendi yolunda ilerlemektedir.  

 

Analiz: Kazanın olduğu yerde 1 ve 4 numaralı araçta herhangi bir kusur bulunmamaktadır. 2 numaralı araç ise tali yoldan ana yola bağlanırken kaza olmuş. Normal şartlar altında yol hakkı 3 numaralı aracındır. 3 hatta 4 numaralı araç geçtikten sonra yol müsait ise 2 numaralı araç sağa sinyal vererek ana yola girer. Resimde bulunan Dur işareti ise 2 nolu aracın beklemesi gerektiğini işaret ediyor. 

Not: Tali yoldan ana yola bağlanırken yol hakkı öncelikle ana yoldan geçmekte olan araçlara aittir. Ana yoldan geçen araçlar geçip yol müsait olunca hareket ediniz. 

Not: Yolda ilerlerken trafik işaretlerine dikkat etmeniz çok önemlidir. 2 numaralı araç Dur işaretine dikkat etseydi belki de bu kaza olmayabilirdi. 

Soru 32 :

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soruda sorulan konu sadece ehliyet sınavı için değil, normal zaman da bilmeniz gereken bir konudur. Aracınıza LPG taktırmanız durumunda bunu 30 gün içinde araç ruhsatınıza işlettirmeniz gereklidir. 

LPG'yi aracınıza taktordıktan sonra öncelikle sızdırmazlık raporu almanız gereklidir. Ardından Ek-1 Formu denilen formu doldurarak aracınızı yeniden muayene ettirmeniz gereklidir. Muayene işleminin ardından bunu Ruhsatınıza işlettirmeniz gereklidir. Bütün bunlar için 30 gün süreniz vardır. 

 

LPG takılan bir aracınızı Sigorta şirketinize de bildirmek zorundasınız. Aksi taktirde LPG'den kaynaklı bir sorunda sigorta şirketiniz aracınızda oluşacak olan masrafları Kasko poliçesinden ödemez. 

Soru 33 :

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soruyu çözmek için öncelikle takograf cihazının ne olduğunu bilmemiz gerekir. Aşağıda bu cihazın ne olduğunu kısaca anlatacağız.

Ancak bu tip soruları konu hakkında (takograf'ın ne olduğunu) hiçbirşey bilmeden de çözebilirsiniz. 

Şıklara baktığınızda çekici, otomobil, kamyon ve otobüs seçeneği var. Bu araçları düşündüğünüzde otomobil seçeneği diğer araçlardan ayrılmaktadır. Diğer araçlar bir iş yapmak için kullanılan araçlardır. Dolayısı ile bu soru hakkında hiçbir bilginiz olmadan da doğru cevabın otomobil olduğunu çözebilirsiniz. 

TAKOGRAF CİHAZI NEDİR?

Karayolunda bulunan araçların hareketi ve çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayolunda taşımacılık yapan araçlara monte een cihazlara takograf cihazı denir. 

 • Ağırlığı 3500 kilogramı geçen yük araçlarını; çekici, kamyonet, kamyon gibi araçlar ile 17 yolcu ve daha üzeri kapasitede yolcu taşıyan  minibüs, midibüs, otobüs gibi araçlarda kullanılması zorunlu bir kayıt ve takip cihazıdır. 
Soru 34 :

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda sorulan şey, insanların kendilerine ait otomobil, kamyonet, kamyon gibi  (bütün motorlu taşıtları) araçları gereksiz yere kullanmasının ne gibi sonuçları olabileceğini soruyor. 

Gereksiz yere kullanmasının sonuçları şeklinde sorduğu için şıklar içinde arayacağımız seçenek olumsuz seçenektir. Şıkları tek tek analiz edelim. 

 • A) Yakıt tüketiminin azalması : Gereksiz yere araçları kullanmamız durumunda yakıt tüketimi azalmaz tam tersine artar. Bu şıkkı eliyoruz. 
 • B) Gürültü kirliliğinin önlenmesi : Araçlar trafikte gürültü kirliliğine yol açar. Dolayısı ile gereksiz yere trafiğe giren her araç gürültüyü önlemez, tam tersine artırır. 
 • C) Zararlı gaz salınımının artması : Araçlar trafikte iken gaz salınımı artar. Dolayısı ile trafiğe çıkan her araç daha fazla gaz salınımına sebep olacaktır. Gereksiz yere trafiğe çıkan her araç ise bu gaz salınımını daha da artıracaktır. 
 • D) Trafik yoğunluğunun azalması : Trafiğe çıkacak her araç yoğunluğu artırır. Dolayısı ile gereksiz yere trafiğe çıkan her araç yoğunluğun artmasına sebep olur. 
Soru 35 :

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?


Sorunun çözümlü açıklaması

Klasik bir coğrafya sorusudur. Lisans yerleştirme sınavına hazırlanan sürücü adayları bu soruyu çok rahat çözecektir. 

Soruda sorulan soru hangi ilin Güney'e daha yakın olduğudur. Yani Ekvator çizgisine en yakın yeri sormaktadır. Ülkemizin yönlerini şu şekilde tarif edebiliriz. 

Karadeniz Ülkemizin kuzeyinde, Akdeniz Ülkemizin Güneyinde, Ege Ülkemizin batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi Ülkemizin doğusunda yer alır. 

Soruda 4 ilden hangisinin daha güneyde olduğu sorulmaktadır. Trabzon en kuzeyde olan İlimiz olduğu için bu seçeneği eliyoruz. Sivas ve Uşak her ne kadar biraz daha güneyde olsalar da Güney'e yani Akdenize en yakın il Konya'dır. 

Soru 36 :

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?


Sorunun çözümlü açıklaması

Bu sorunun tam olarak açıklamasına geçmeden önce soruda geçen kavramların hepsini tanımlayalım. 

ŞAFT NEDİR? 

Aracın sorunsuz olarak hareket etmesini sağlayan bir organdır. Diferansiyel ile şanzıman arasında bir bağ oluşturarak ortaya çıkan enerjiyi diferansiyele iletir. Şaft her zaman hareket halinde olan bir parçadır. 

DİFERANSİYEL NEDİR?

Araçların dönemeçlerde  her iki tekerleğinin de ayrı ayrı hızlarda dönmesini sağlayan bir parçasıdır. Örnek verecek olursak, bir araç düz bir yolda giderken aynı hızda gider. Ancak virajlarda bu durum sıkıntılara yol açar. Diferansiyel bu gibi durumlarda araçların her iki tekerleğinin de eşit değerde dönmesini sağlar. 

Doğru Cevap : C Şıkkı : Diferansiyel

AKS NEDİR?

Araçlarda diferansiyelden aldığı dönme hareketini tekerleklere ileten parçaya aks mili denir. 

Soru 37 :

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soruyu çözmek için direk bilgi sahibi olmak gerekir. Bunun için biz bu soruda bütün şıkların tanımlarını yapalım. 

BUJİ :

Araçlarda ateşleme sistemi ile ilgili bir parçadır.  Ateşleme bobininden gelen elektriği, kablolar yardımıyla bujilere aktaran parçadır.  Çok küçük ve hatta değiştirilmesi çok büyük bir meblağolmayan bujilerin değiştirilmemesi durumunda yakıt tüketimi artar ve aracın performansını da düşürür. 

ENJEKTÖR

Yakıt odalarına ateş püskürtmeye yarayan mekanizmadır. 

SU POMPASI

Otomobil soğutma sisteminin bir parçası olan araba su pompası özel düzeneği sayesinde suyun dönmesini sağlamaktadır. Pompanın görevi motorun hareket etmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkan ısıyı absorbe etmektir. Aynı zamanda motorun çalışabilmesi için gereken sıcaklığın ayarlanmasını sağlayan diğer motor soğutma sistemleri aracılığı ile motorun verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

TERMOSTAT

Termostat motor suyu sıcaklığını istenen ölçüde sabir tutabilen, motor içerisinde devirdaimin yapılıp yapılmamasını sağlayan bir anahtardır.

Doğru Cevap : D şıkkı Termostat

Soru 38 :

Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Şıklar içinden iki seçenek doğru cevap olabilir. Bunlardan birincisi marş sistemi diğeri ise ateşleme sistemidir. Diğer şıkların doğru cevap olmadığı açıktır.

Doğru Cevap . A şıkkı : Marş

MARŞ SİSTEMİ

Araçlarda motorun çalışması için araca ilk hareketi veren parçaya marş sistemi denilir. 

Marş sistesmi 4 parçadan oluşur. Akü, Kontak anahtarı, Marş motoru, Volan dişlisi.

Marşa basıldığı zaman marş motorunun marş dişlisi volanın üzerindeki dişlileri kavrar ve volanı döndürür.Volan da krankı döndürerek, motora gerekli ilk hareketin verilmesisi sağlar. Marş motoruna ilk hareketi ise akü vermektedir.

ATEŞLEME SİSTEMİ:

Benzinli motorlarda,yanma odasına sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımının buji ile ateşlenmesini sağlar. 

PARÇALARI: Akümülatör, kontak anahtarı, endüksiyon bobini, distribütör, platin, kondansatör, tevzi makarası ile buji ve buji kablolarından oluşur.

Soru 39 :

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Sorunun çözümlü açıklaması

Şekilde yer alan işaret lastik hava basıncını kontrol etmeniz gerektiğini ifade eder. Düşük hava basıncının yaratmış olduğu tehlikerin yanında çeşitli zararlarıda söz konusudur. 

Doğru Cevap B şıkkı :Lastik Hava Basıncı

Hava basıncında ki düşüklüğün yanında yüksek hava basıncı da aynı tehlikeri doğurur. Özet bir şekilde bu tehlikeri ve zararları maddeler halinde aşağıda ki gibi ifade edebiliriz. 

 • Aracınızın yol tutuş kabiliyetinin azalmasına sebep olur. 
 • Direksiyon hâkimiyetinizi zayıflatır. 
 • Düşük yada yüksek basınçta ıslak zeminde gitmenin tehlikeri vardır. Yüksek basınçta aracın fren emsafesini uzatır. 
 • Yüksek basınçta aşırı ısınacağından patlama riski artar
Soru 40 :

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Sorunun çözümlü açıklaması

Şekilde verilen işaret motor yağının azaldığını ve bir an önce kontrol etmeniz gerektiğinin işaretidir.

Doğru Cevap : B  Yağ Seviyesinin Azalması

Bu işaretin aracınızın gösterge panelinde çıkması halinde mümkün olan en kısa sürede aracınızın motor yağ seviyesini kontrol etmeniz ve gerekli durumlarda motor yağı ilave etmeniz gereklidir. 

Soru 41 :

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

Sorunun çözümlü açıklaması

Antifriz soğuk havalarda araçların motor suyuna katılması gerekli olan özel bir sıvıdır. Normal su sorğuk havalarda donabilir. Özellikle soğuk iklim şartlarının hakim olduğu bölgelerde bu sıvının kullanılması çok önemlidir.

Doğru Cevap D şıkkı : Antifiriz

Bununla birlikte aşırı soğuk havalarım kısa süreli de hakim olduğu bölgelerde de bu süre içinde antifiriz kullanımı çok önemlidir.  

Soru 42 :

Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Araçlarda lastiklerin durumu ve sağlamlığı çok önemlidir. Bunun için araçların lastik değişimi zamanı geldiği zaman kesinlikle ihmal etmemeniz gerekir. 

Eski ve yıpranmış bir lastik ile trafiğe çıktığınız vakit trafik kaza riskiniz artar.

Doğru Cevap B

Soru 43 :

 

 • Aracın hızı azaltılır.
 • En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
 • Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Seçeneklerde verilen açıklamalar aracın şuan ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor. 

Şıklara baktığımızda C seçeneğinde yer alan Hareret Göstergesinin bu açıklamaları taşıdığını görüyoruz. 

Doğru Cevap C şıkkı Motor Hararet Göstergesi

Diğer şıkların açıklaması

A) Araç yakıt göstergesidir. Aracın yakıtının azaldığını bildirir. 

B) Ön sis lambalarının açık olduğunu gösterir. 

D) Arka cam rezitans işareti olup, arka camın rezitansının açık olduğunu bildir. 

Soru 44 :

 

 • I. Ani hızlanmalar yapılması
 • II. Araç lastiklerinin eskimesi
 • III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda verilen seçenekleri tek tek açıklayalım.

 • I. Ani hızlanmalar yapılması : Araçların ani bir şekilde hızlanması yakıt tüketimini artırır. Ayrıca hızlı giden bir aracın normal hızında giden bir araca göre yakıt tüketimi fazladır. 
 • II. Araç lastiklerinin eskimesi : Eski lastikli bir araç yakıt tüketimini artırdığı gibi aracı trafikte tehlikeye de sokar. 
 • III. Hava filtresinin değiştirilmesi : Hava filtrelerinin değiştirilmesi yakıt tüketimini artırmaz, tam tersine azaltır. Periyodik bakımlarda muhakkak aracınızın hava filtrelerini de kontrol ettirmeniz gereklidir. 

Doğru Cevap : B Şıkkı (1.ve 2. Seçenek)

Soru 45 :

“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soru her sınavda sorulan sorulardan bir tanesidir. Şaşırtmaca bir şekilde bu sorunun cevabını trafik müfettişi diye cevap verebilirsiniz. 

Ancak sorunun cevabı Trafik Adabı'dır. 

Doğru Cevap A Trafik Adabı

Soru 46 :

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Trafik kazalarından sonra yaşanan en büyük sıkıntı tarafların birbirleri ile kavga etmesidir. Bu durum neticesinde sorunlar çözüme kavuşmadığı gibi, trafiği işgal eden araçlar sorunların büyümesine sebep olmaktadır. 

Bunun için Ehliyet ders müfredatına trafik adabı konusu eklenmiştir. 

Doğru Cevap . D Saygılı ve nezaketli olmak

Soru 47 :

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soru çok kolay bir soru olmakla birlikte iki şıkkın doğru olma ihtimali bulunmaktadır. Soruda diğer sürücülerin uyarılması kelimesi bizler için anahtar kelimedir. 

A ve C şıkları kesinlikle yanlıştır. 

 • B şıkkı : Sürücünün kaza yapma riskini : Hatalı sürücülerin uyarılması kaza riskini azaltır. 
 • D şıkkı : Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini: Hatalı sürücülerin uyarılması trafik kurallarına uyma yüzdesini azaltmaz artırır. Bu şıkta ki kelime bir çok kişi için çeldiricidir. 

Doğru Cevap B şıkkı  Sürücünün kaza yapma riskini 

 

Soru 48 :

Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu sorunun cevabı açık bir şekilde diğergamlıktır. 

Doru Cevap C şıkkı Diğergamlık 

Soru 49 :

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu sorunun ve buna benzer soruların son kelimesine dikkat etmeniz gereklidir. Soruda hatalı sürücülerin yol açtığı durumları değil yol açmayacağı durumları soruyor. 

Bunun için şıklar içinden daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durumları bulup o şıkları eledikten sonra geriye kalan şık doğru cevaptır. 

A) Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması Yol açar

B) Kazaya karışma olasılığının azalması Yol Açmaz tam tersine bu riski artırır..

C) Kural ihlallerinin artması Yol açar

D) Dikkatin dağılması Yol açar

Soru 50 :

 

 • I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
 • II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
 • III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
 • IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda dikkat etmeniz gereken husus trafik kazasında verilen bir zarar vardır ve bu zararın kişiye, topluma, kamuya ve çevreye olan etkilerini sormaktadır. 

Seçenekleri tek tek analiz edelim. 

 • I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi Çevreye ve kamuya zarar
 • II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması Kişiye Çevreye ve kamuya zarar
 • III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması Çevreye ve kamuya zarar
 • IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi Kişiye Topluma, Çevreye ve kamuya zarar

Doğru Cevap : D şıkkı