20 MAYIS 2017 EHLİYET SINAVI İLKYARDIM SORULARI

Soru 1 :

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

 

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

İlkyardımın 4 temel uygulaması vardır. Bunlar sırası ile;

 • 1- Koruma
 • 2- Bildirme,
 • 3- Kurtarma Aşaması
 • 4- Tedavi Aşaması 

Soruda verilen açıklamalar Bildirme aşamasıdır. 

Sorunun Cevabı A Şıkkı Bildirme'dir. 

Trafik kazasında olayın ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra en hızlı şekilde sağlık yardım kuruluşlarından yardım talep edilmelidir. Bu uygulamaya İlkyardım dersinde Bildirme Uygulaması denilmektedir. Bildirme aşamasında bir önceki aşamanın önemli yeri vardır. Koruma aşamasında tespit edilen ön bilgiler 112 ekiplerine bildirilir. 

Soru 2 :

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

Sorunun çözümlü açıklaması
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ OLARAK YARALI KİŞİDE 

Bilincine, Solunumuna, Dolaşımına, Vücut ısısına, Kan basıncına bakılır. 

YARALI KİŞİNİN SOLUNUM DURUMU

Kazaya mağruz kalan bir yaralının bilincinin kontrol edilmesinden sonra ikinci aşamada solunumunun kontrol edilmesi gereklidir. Yaralı kişinin sonumu bakılırken; Solunum sıklığına, Solunum aralıklarının eşitliğine, Solunum derinliğine bakılır.

SOLUNUM SAYISI

Hastanın 1 dakika içinde nefes alma ve verme sayısı solunum sıklığını gösterir.
 
Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada solunum sayısı 12–20, çocuklarda 16–22, bebeklerde 18-24’dür. 
 
Doğru Cevap : B Şıkkı 12 - 20
Soru 3 :

Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

 

 • I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
 • II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
 • III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

Sorunun çözümlü açıklaması

1- OLAY YERİNİN İŞARETLENMESİ:

İlkyardımcının kazadan sonra hastayı güvenli bir yere taşıdıktan sonra ilk yapması gereken şey, olay yerini işaretlemektir. Bu uygulamanın amacı kazanın olduğu bölgeden geçen diğer araçları kazadan haberdar olmalarını sağlamaktır. Aksi taktirde kazanın olduğu bölgede başka kazalarda meydana gelebilir. 

2- KIVILCIM OLUŞTURACAK IŞIKLANDIRMA VE ÇAĞRI ARAÇLARININ KULLANILMASINA İZİN VERİLMEMESİ

Kazadan sonra araçtan yakıt sızıntısı olabilir.  Bu durumda yangın çıkmasına sebep verecek araçların kullanımına asla müsade edilmemelidir. Ayrıca trafik kazasının dışında başka bir yerde olan olaylar içinde bu uygulama geçerlidir. Benzer şekilde İlkyardımın koruma amaçlı uygulamalarından biridir. 

3- BİLİNCİ KAPALI HASTAYA ŞEKERLİ YİYECEK VERMEK

 • Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler vermek sakıncalı bir davranıştır. 
 • İlkyardım derslerinde kan şekeri düşen bir hastaya bilinci yerinde ise ve kusmuyorsa şekerli yiyecek verilebileceği söylenmektedir.  Dolayısı ile bilinci kapalı olduğu için bu hastaya şekerli yiyecek vermek sakıncalıdır.

Ancak bu seçenekte yer verilen şekerli yiyecek birazda şaşırtma amacı ile verilmiştir. Çünkü bilinci kapalı bir yaralıya ağızdan hiçbir yiyecek verilmez.  

Doğru Cevap : C şıkkı 

 

Soru 4 :

Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

 

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

İLKYARDIMDA HAVAYOLU AÇIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Soruda verilen açıklama İlkyardımda havayolunun açıklığının değerlendirilmesi ile ilgili bir süreçtir. 

 • Bilinci kapalı olan bir yaralının solunum yolu tıkanabilir. Ayrıca kusmak yada başka sebeplerden dolayı solunum yolu tıkanabilir. Bunun için ilk değerlendirmede havayolu açıklığını kontrol etmeniz gereklidir. 
 • Havayolu açıklığı kontrol edildikten sonra yaralı baş, boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde tutulmalıdır. 
 • BİLİNCİ KAPALI yaralının ağız içine göz ile bakılmalıdır. Ağzında yabancı bir cisim varsa işaret parmağı yandan ağzın içine sokularak çıkarılmalıdır.

Daha sonra bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine koyulur, alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilip Baş geri -Çene yukarı pozisyonu verilir. Bu işlemler sırasında sert hareketlerden kaçınılmalıdır. 

Doğru Cevap : D Şıkkı - Baş Geri-Çene Yukarı Poziyonu

Soru 5 :

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Sorunun çözümlü açıklaması

Temel Yaşam Desteği Nedir?

 • Kısaca temel yaşam desteği, hastanın hava yolunun açıklığının sağlanıp,  suni teneffüs ve kalp masajı yapmaktır. 
 • Hava yolunun açıklığının sağlanması; nefes almasına mani olacak şeylerin ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin bilinci kapalı insanın ağzı dolu ise bunu boşaltmak gerekir. 
Doğru Cevap B Şıkkı Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
 

 

Soru 6 :

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kişi konuşamaz. Rengi morarır, nefes alması durur ve acı çekerek ellerini boğazına götürür. 

Doğru Cevap : A şıkkıdır Konuşabilmesi

DETAYLI AÇIKLAMALAR HEMEN AŞAĞIDADIR... 

SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI NEDİR?

Öncelikle solunum yolu tıkanıklığının tanımını tekrar edelim. Solunum yolu tıkanıklığı (havayolu tıkanıklığı) kişinin solunum yolunun nefes almasına engel olacak şekilde tıkanmasıdır.  İlkyardım uygulaması bu tıkanma şeklini iki türde incelemektedir.

 • Tam tıkanma ve  Kısmi tıkanma

SOLUNUM YOLUNUN TIKANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Solunum yolunun tıkanmasının sebeplerini kısmi tıkanmada ayrı, tam tıkanmada ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 

Kısmı Tıkanmanın Belitileri:

 • Hasta yada yaralı kişi öksürmektedir. 
 • Bu durumda nefes almaya devam eder. Yani nefesi tam olarak tıkanmamıştır. 
 • Aynı zamanda konuşabilir. 

Bu şekilde olan hastanın öksürmesi teşvik edilmelidir. 

Tam Tıkanmanın Belirtileri:

 • Hasta yada yaralı kişi nefes alamaz. 
 • Acı çeker ve ellerini boynuna götürür. (refleksi bir harekettir)
 • Konuşamaz
 • Rengi morarır.

Tam Tıkanma Yaşayan Hastaya Hangi Müdahale Yapılmalıdır? 

Tam tıkanma yaşayan bir yaralıya Heimlich Manevrası (=Karına bası uygulama) yapılır.

 

Soru 7 :

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Sorunun çözümlü açıklaması
 • A) Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez. Yanlış - bu tür kanamalar gözle görülür
 • B) Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır. Yanlış - dış kanamadır
 • C) Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır. Yanlış - Bu tür kanamalar iç kanamalardır.
 • D) Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır. Doğru - bedenin delikli bölgelerinden olan kanamalar doğal deliklerden olan kanama diye adlandırılır. Şıkta verilen organlar bu organlara örnektir. 

DETAYLI AÇIKLAMALAR HEMEN AŞAĞIDADIR

KANIN AKTIĞI BÖLGEYE GÖRE İLKYARDIM

Değerli arkadaşlar, bu soruda bahsedilen konuda sizler için çok önemli olabilir. Normal hayatta duyduğumuz, ancak manasını tam olarak kavrayamadığımız ifadeleri bu soruda açıklayacağız. 

Bir kaza neticesinde yaralıda ki kanama durumu kanın aktığı bölgeye göre 3 türde sınıflandırılır. Ayrıca damar türüne göre de atardamar, toplardamar ve kılcal damar kanaması olarak ayrı bir sınıflandırma da vardır. 

Kanın aktığı bölgeyi doğru tespit ederek 112 ekiplerini çok daha doğru şekilde yönlendirebilirsiniz. 

 • Dış Kanama,
 • İç Kanama,
 • Normal Deliklerden Olan Kanama.

1- Dış kanamalar:

Kanama yaradan nedenin dışına doğru akar.  

2- İç kanamalar:

Bu kanama durumu kolay tespit edilemez. Hatta ancak sağlık ekiplerinin tespit edebileceği kanamadır da diyebiliriz. Kanama bedenin  içine doğrudur.  

3- Doğal deliklerden olan kanamalar:

İnsan bedeninde olan kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalar olarak ifade edilir.

Doğru Cevap : D şıkkıdır. C şekkı kandırmaca bir şık gibi. Vücut boşlukları şaşırtmaca bir kelime. Vücut boşlukları bedenin dışı değil içidir. 

4- Damar tipine göre ise:

Kanama arter (atardamar), ven (toplardamar) ya da kılcal damar kanaması olabilir. Atar damar kanamaları kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir. Toplardamar kanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir. Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir.

Soru 8 :

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Sorunun çözümlü açıklaması

ÇIKIK YADA KIRIK DURUMLARINDA DOĞRU İLKYARDIM UYGULAMASI

Kırığı olan yada kırık şüphesi bulunan kazazedeye müdahale ederken ilk kural kırık olan bölgenin kesinlikle kımıldatılmamasıdır. Hareket ettirilmemesidir. 

Doğru Cevap A şıkkı Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

DETAYLI BİLGİ 

Kırık yada çıkık durumlarının tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 • İlk kural yaralı bölgenin sabit tutulmasıdır. Asla kımıldatma yapılmamalıdır. 
 • Yaralı bölge temiz bir bezle kapatılmalıdır. 
 • Tespit ettiğiniz bölge ilk olarak yumuşak bir malzeme ile kaplanmalıdır. 
 • Yaralı bölgeyi nasıl bulduysanız öyle bırakın. Asla düzeltmeye çalışmayın. 
 • Tespiti yaparken kırıktan, çıkıktan yada burkulmadan şüphelendiğiniz bölgenin etrafınıda içerecek şekilde tespit yapmanız gereklidir.
Soru 9 :

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

Sorunun çözümlü açıklaması

YARA ÇEŞİTLERİ NELERDİR? 

İlkyardım uygulaması yara çeşitlerini 5 türde inceler. 

 • Kesik yaralar
 • Ezikli yaralar
 • Delici yaralar
 • Parçalı yaralar
 • Kirli yaralar

Soruda bahsedilen çekme etkisi ile oluşan yaralara parçalı yaralar denilir. Doğru Cevap C şıkkı 

DETAYLI BİLGİ 

1- KESİK YARALAR:

Genellikle basit yaralardır. Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle meydana gelen yaralanmalarır.

2- EZİKLİ YARALAR

Bir darbe neticesi meydana gelen yaralanma türü olarak ifade edebiliriz. Taş, yumruk veya sopa benzeri sebeplerin şiddetli şekilde çarpması ile oluşur.  Yara kenarları eziktir. Kanama fazla olmaz. Bu yaralanmada doku zedelenmesi vardır ve hassasiyet vardır.

3- DELİCİ YARALAR

Önemli sayılacak yara çeşididir. Uzun ve sivri aletlerle oluşan yara türüdür. Bedende bir derinlik oluşturur. Tetanos tehlikesi vardır.

4- PARÇALI YARALAR:

Dokular üzerinde bir çekme etkisi ile oluşan yaralanma türüdür. Doku ile ilgili tüm organ ve saçlı deride olabilir.

5- KİRLİ YARALAR

Enfekte yaralar olarak ta ifade edebiliriz. Bu yaralanmalarda mikrop kapma riski vardır. Dolayısı ile enfeksiyon riski de oldukça yüksektir. Enfeksiyon riski yüksek yaraları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • 6 saatten fazladır süren gecikmiş yaralar,
 • Dikişleri ayrılmış yaralar,
 • Kenarları muntazam olmayan yaralar,
 • Çok kirli ve derin yaralar,
 • Ateşli silah yaraları,
 • Isırma ve sokma ile oluşan yaralar.
Soru 10 :

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


Sorunun çözümlü açıklaması
Resimde görülen pozisyon koma pozisyonudur. Bu tip soruları çözmek için direk bilgiyi bilmeniz gereklidir. 
 
Doğru Cevap B şıkkı Koma

Koma pozisyonu nasıl verilir?

Bu pozisyon yarı yüzükoyun-yan pozisyondur. 
 • 1- Yaralının bilincini kontol etmek için ses vererek ve omuzundan hafifçe sarsarız.
 • 2- Yaralının giysilerini gevşetiriz. 
 • 3- Solunum yolu açıklığının kontrolünü yaparız. Bunun için hastanın ağzında yabancı cisim olup olmadığı kontrol ederiz. 
 • 4- Hastanın solunumunu kontrol ederiz. Bak, dinle, hisset yöntemini kullanırız. 
 • 5- Şah damarından nabız kontrolü yaparız. 
 • 6- Hasta/yaralının döndürüleceği tarafa diz çökeriz. 
 • 7- Hasta/yaralının karşı tarafta kalan kolu karşı omzunun üzerine konur, (üstte kalan kolu yani) resimde de açıkça gözüküyor. 
 • 8- Üst taraftaki bacağı dik açı yapacak şekilde kıvrılır,
 • 9- İlkyardımcıya yakın kolu baş hizasında omuzdan yukarı uzatılır,
 • 10- Karşı taraf omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir,
 • 11- Üstteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne doğru destek yapılır,
 • 12- Alttaki bacak hafif dizden bükülerek arkaya destek yapılır,
 • 13- Başı uzatılan kolun üzerine yan pozisyonda hafif öne eğik konur,
 • 14- Tıbbi yardım (112) gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur,
 • 15-  3–5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir. 
Soru 11 :

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Havale genellikle yüksek ateş sebebiyle olur. Bu durumda ateşten başka sebeplerinde havalaye sebep olduğunu unutmayınız. Bu soruda verilen şıklar içinden havalenin yüksek ateşe bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Yüsek ateşi bulunan bir hastanın ateşinin düşürülmesi gereklidir. 

Şıklar içinden bunu sadece hastanın oda sıcaklığında küvete sokulması durumu karşılar. Doğru Şık D şıkkı 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN YAZININ DEVAMINI OKUMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ..

Havale Nedir?

Genel olarak havalenin tanımı, sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş (irritasyon) sebebiyle beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalardan dolayı meydana gelir. Bedenin kas yapısında kontrol edilemeyen kasılmalar olur.
 
Havalenin Nedenleri Nelerdir?
 • Kafaya alınan darbelere bağlı beyinde ki hasar,
 • Beyin enfeksiyonları,
 • Yüksek Ateş (Havaleye en çok sebep olan etmendir)
 • Çeşitli hastalıklar.
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 
Herhangi bir ateşli hastalık sonucu vücut sıcaklığının 38°C'nin üstüne çıkmasıyla oluşur. Genellikle 6 ay–6 yaş arasındaki çocuklarda rastlanır.
 
Ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Öncelikle hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır,
 • Ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklığında bir küvete sokulur,
 • Tıbbi yardım istenir (112). 
Soru 12 :

Rentek manevrası;

 

 • I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
 • II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sorunun çözümlü açıklaması
Kaza durumlarında araç içinde bulunan yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma da kullanılan tekniğer rentek manevrası denilir.  Yaralının solunumunun durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda yapılması gereklidir. 
 
 • I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda, (doğru uygulamadır)
 • II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. (doğru uygulamadır)
Doğru Cevap : C Şıkkı (Her İkisi de doğru)
 
RENTEG MANEVRASI NASIL YAPILIR?
 • 1-  İlkyardımcının rentek manevrasını yapmadan önce kaza ortamını değerlendirerek tehlikeli durumları önlemesi gerekir. Çevresinin ve kendi güvenliğini sağlaması gerekir.  Yangın ve patma gibi tehlike durumlarının olup olmadığını,
 • 2- Yaralı kişinin omuzuna hafif dokunarak iyi olup olmadığı sorularak bilinci kontrol edilmelidir. 
 • 3-  Yaralının solunumunun olup olmadığını kontrol edilmelidir-gözlenmelidir. 
 • 4- Yaralının ayaklarının pedala sıkışıp sıkışmadığını kontrol ediniz. Emniyet kemerini çözünüz. 
 • 5- Yaralıya yan taraftan yaklaşıp, bir elinizle kolunu, diğer elinizle de çenesini kavrayarak boynunu tespit edin. Bu çok önemlidir. 
 • 6- Bize yakın olan kolunu koltuk altına doğru yaklaştırma, diğer elini de pantolon kemerinin içine sokma, elimizi koltuk atkından geçirerek çenesini kavrama ve yanağımızı yanağına dayayarak destek yapma
 • 7-  Alındaki elimizle kazazedenin koltuk alındaki elini kavrayarak hastaya 45 derecelik açı verip, baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekme
 • 8- Hasta/yaralıyı yavaşça yere veya sedyeye yerleştirme