20 MAYIS 2017 EHLİYET SINAVI TRAFİK SORULARI

Soru 1 :

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soru her ne kadar trafik sorusu olarak sorulmuş olsada, aslında trafik adabı konusuna giren bir konudur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 yılında ders programına eklenen ve 2016 yılı başından itibaren uygulamaya koyulan trafik adabı konusu artık önemli bir konudur. 

Soruda sürücülerin olumlu davranışı soruluyor. 

Doğru Cevap C şıkkı Başkalarının hakkına saygı göstermek

 

Soru 2 :

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

 

 • Yer işaretlemelerini
 • Trafik işaret levhalarını
 • Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soruda verilen şıklardan hepsi doğru cevap olabilir. Dolayısı ile bu tip soruları doğru cevabı bilmeden doğru yanıtlamanız mümkün değildir. Anca biz bu açıklamada yine de bilgi vermeden soruyu muhakeme yöntemi ile çözmeye çalışalım. Ardından aşağıda gerekli bilgileri vereceğiz. 

4. şıkta yer alan Ulaştırma Bakanlığının olmadığına kanaat getirebiliriz. Emniyet Genel Müdürlüğü ise karayollarında herhangi bir fiziki düzenleme yapmaz. Bunun herkes biliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü yolların güvenliğini sağlar. 

Geriye 2 şık kaldı. Belediyeler ve Karayolları Genel Müdürlüğü. Soruda ki yerleşim yerleri içinde bizim için sihirli sözcüktür. Dolayısı ile hiçbir bilgimiz olmadan biz bu sorunun cevabını Belediyeler diyebiliriz. 

YERLEŞİM YERLERİ İÇİNDE TRAFİĞİN DÜZENLEMESİ

Yerleşim yerleri içinde soruda belirtilen vazifeleri yapmak Belediyelerin görevidir. 

Doğru Cevap : A şıkkı Belediyeler

Soru 3 :

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

Sorunun çözümlü açıklaması

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ NEDİR?

Bu sorunun cevabı Geçiş Üstünlüğüdür. Geçiş üstünlüğü  görev anında, bazı araçların trafikte kısıtlama ve yasaklarına balı olmamasıdır.

Ancak geçiş üstünlüğüne dair gerek ehliyet sınavı için ve gerekse trafikte araç kullanırken bilinmesi gereken önemli hususlar vardır. Aşağıda kısa bir şekilde bunları açıklamaya çalıştık.  

Doğru Cevap B şıkkı Geçiş Üstünlüğü

 

Ayrıntılı bilgi için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz...

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR NELERDİR?

 • 1-  Hasta taşıyan yada hasta almaya giden ambulanslar yada diğer özel amaçlı taşıtlar. Mavi-kımızı veya mavi tepe lambası olan araçlar diyebiliriz. 
 • 2-  Organ ve doku nakli yapmak üzere hareket eden araçlar, 
 • 3-  İtfaiye araçları ve diğer acil müdahale araçları, 
 • 4-  Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları, 
 • 5 - Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar
 • 6 - Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar, 
 • 7 - Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, 
 • 8 - Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlarıdır. 
Soru 4 :

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Sorunun çözümlü açıklaması

KAYGAN YOL LEVHASI

Resimde gösterilen işaret kaygan yol levhasıdır. Yani yolun ilerleyen kısmında kaygan bir yol ile karşılaşılacağını ifade eder, sürücüyü bu konuda uyarır. Bu konuda araç sürüsücünün aşağıda belirttiğimiz hususlarda dikkatli olması gereklidir. 

 • 1- Sürücülerin fren yapmaması gerekir. 
 • 2- Sürücünün hızlanmaması ve ani manevralar yapmaması gerekir. 
 • 3- Aracın hızının düşürülmesi gerekir.
 • 4- Sürücülerin çok daha dikkatli olması hususunda işarettir. 

Şıklar içinde yer alan takip mesafesini azaltması çok tehlikeli bir davranıştır. Sürücünün bu işaretin olduğu yolda takip mesafesini kesinlikle koruması gerekir. 

Doğru Cevap C şıkkı : Takip mesafesini azaltması 

 

Soru 5 :

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Sorunun çözümlü açıklaması

ANA YOL TALİ YOL KAVŞAĞI LEVHASI

Şekilde ki işaret Ana Yol Tali Yol Kavşağı Levhasıdır. Bu levha bir tali yol kavşağına yaklaşılmakta olduğunu bildirir.

Doğru Cevap : D  : Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Tali Yol Nedir:  Trafikte gidilen yolun bağlandığı yoldan daha az önemde olduğu yola tali yol denir. Örneğin trafikte bir yolda aracınız ile gitmektesiniz. Bu yolun bağlanacağı bir ana yol olduğunu ve bu ana yolun daha önemli olduğunu düşünün.  Bu durumda şuan ilerlediğiniz yola Tali Yol denir. 

DİĞER ŞIKLARDA Kİ İŞARETLER: 

Soru 6 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Sorunun çözümlü açıklaması

GABARİ SINIRLAMASI

Gabari'nin tanımı "Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli olarak sürüşlerini sağlamak için  uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere gabari sınırlaması denilmektedir. "

 • Uzunluk Gabarisi :  Belirli metreden daha uzun araçların giremeyeceğini ifade eden trafik işaretleridir. 
 • Genişlik  Gabarisi : Belirli genişliği geçen araçların giremeyceğini ifade eden trafik levhalarıdır. Örneğin tünellerde. 
 • Yükseklik Gabari : Belirli yüksekliği geçen araçların bu yoldan geçemeyeceğini ifade eder. Örneğin köprü altlarından. 

DOĞRU CEVAP - C ŞIKKI  

ŞIKLARIN AÇIKLAMASI

a) 6 Tondan daha ağır yüklerin giremeyeceğini belirtir. (t harfi ton ağırlığını belirtir.)

b) 2.5 metreden daha geniş araçların giremeyeceğini belirtir. (m harfi metre boyutunu ifade eder.)

c) 10 metreden daha uzun araçların giremeceğini belirtir. 

d) 3.5 metreden daha yüksek araçların giremeceğini belirtir. 

Soru 7 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

Sorunun çözümlü açıklaması

YOL VER LEVHASI

Sorunun cevabı a şıkkıdır. Bu şıkta gösterilen levhanın ismi Yol Ver Levhasıdır. Bu levha tali yoldan ana yola bağlanırken kavşağa gelmeden yolu kontrol edip geçmeye müsait bir durum varsa geçilmesi gerektiğini ifade eder. 

DOĞRU CEVAP - A ŞIKKI : Yol Ver Levhasıdır 

DİĞER ŞIKLARDA YER ALAN LEVHALARIN AÇIKLAMALARI

 • B Şıkkı :  Karşıdan Gelene Yol Ver Levhası : İki yönde de trafik akışının yoldan geçişin zor ya da imkansız olduğu dar yollarda öncelik hakkının karşıdan gelen araçlara ait olduğunu ifade eder. 
 • C Şıkkı : Taşıt Trafiğine Kapalı Yol :  Bu yolun sadece yayalara açık olduğunu bildirir. 
 • D Şıkkı :  Taşıt Giremez Levhası : Bu levhanın olduğu yolda bisiklet, motorlu bisiklet ve el arabası dışındaki her türlü taşıtın girmesinin yasak olduğunu ifade eder.
Soru 8 :

Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

Sorunun çözümlü açıklaması

BÖLÜNMÜŞ YOL BAŞLANGICI

İki yönlü seyreden yoldan yoldan bölünmüş bir yola girileceğini ifade eden işarettir. Bu levhada da gösterilen taralı alanın kullanılmaması gerektiğini de belirtir. 

DOĞRU CEVAP - B ŞIKKI  

DİĞER ŞIKLARDA YER ALAN İŞARETLERİN AÇIKLAMALARI

A Şıkkı : Yavaşlama uyarı çizgisidir. 

C Şıkkı : Taralı alana girilmez işaretidir. 

D Şıkkı : Yolver işaretidir. 

Soru 9 :

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

ARAÇLARI GEÇME - SOLLAMA - KURALLARI

Trafikte ilerlerken önünüzde giden araçları geçerken uymanız gereken kurallar Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 103.  ve 104. maddelerinde yazmaktadır. 
 

BİR ARACI SOLLAMANIN KURALLARI

 • Bir aracı geçmek istemeniz durumunda sizin arkanızdan gelen bir aracın sizin kullandığınız aracı geçmeye başlamamamış olması lazım. 
 • Geçmek istediğiniz aracın başka bir aracı geçmek üzere olmaması gerekir. 
 • İki şeritli yollarda araçların hızına bağlı olarak trafiği ehlikeye sokmaması gerekir. 
 • Geçmek istediğiniz aracı zor duruma sokmamanız gereklidir. Ve önünüzde ki araçların uygun olması gerekir. 
 • Sollama - geçme bir aracın sol şeridinden yapılır. Sağ şeritten sollama yapmak yasaktır. 
 • Geçmek istediğiniz aracı korno çalarak yada selektör yaparak uyarmanız gereklidir. 
 • Geçmeye başlamadan önce sola sinyal verilmesi, geçildikten sonra tekrar kendi şeridinize dönerken sağa sinyal verilmesi gereklidir. 
 • Araçların sağ tarafıdnan sollamak yasaktır. 
 • Emniyet şeridinden sollamak yasaktır. 

Doğru Cevap : A Şıkkı : Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek

SOLLAMANIN YASAK OLDUĞU DURUMLAR

 • Sollama yapmak istediğiniz yerde trafik işareti ile bir yasaklamanın olmaması gerekir. 
 • Görüş yetersizliğinin olduğu tepe ve dönemeçlerde kesinlikle yasaktır ve tehlikelidir.
 • Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,
 • Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken,
 • Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde,
önünüzde giden bir aracı geçmeniz - sollamanız yasaktır. 
Soru 10 :

Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?


Sorunun çözümlü açıklaması

SOL ŞERİTİN SÜREKLİ İŞGALİ VE CEZASI

Soruda sorulan soru aslında sol şeriti işgal eden araçlar hangileridir sorusudur. Sol şeridin sürekli olarak işgal edilmesi yasaktır. Sol şeritte ilerlerken (hız limitini aşmadan tabiki) arkadan başka bir araç gelmesi durumunda o araca yol verilmesi mecburidir. 

Sol şeriti bir aracın sürekli işgal etmesi yasaktır. Ancak Sol Şeritin şehir içi trafikte işgal edilmesi ile alakalı bir konu mahkeme sürecinden de dönmüştür.

Burada bilmemiz gereken husus 2 yada daha fazla şeritli bir yolda giderken sol şeriti sürekli işal etmek yasaktır ve para cezasına tabidir.  

Soru Hakkında Açıklama : Resimde 4 araç gözükmektedir. Bu araçlardan bir tanesinin kamyon olması bir şeyi değiştirmez. Soruda sorulan soru araçların cinsi ile değildir. 

Soru 11 :

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bazı tip soruları çözerken sorunun doğru şıkkını bulmadan önce yanlış şıkları bulmak daha doğru olur. Bizde bu soruyu çözerken bu şekilde yapalım. 

Soruda sorulan soru : Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

Yani bir sürücü  trafikte en uygun hızında gitmesi için neler yapmalıdır? Şıkları analiz ederken yanlış olduğu düşündüğümüz şıkları kırmızı renk yapalım. 

 

A) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi : Bu şıkkın yanlış olduğu ortada. Herşeyden öte kuralallara aykırı bir davranıştır. 

B) Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması . Bu şık doğru olabilir. Beklemeye alalım. 

C) Dönemeçlere girerken hızın artırılması . Dönemeçlere girerken hızın azaltılması gerektiğinden bu şıkta direk yanlış cevaptır. 

D) Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması. Bir araç için belirlenen gabari ölçüsü en fazla taşıyacağı ağırlığı ifade eder. Dolayısı ile gabarinin üzerine çıkılması direk yanlış bir uygulamadır. 

 

Sonuç: Görüldüğü üzere 4 şık içinde yer alan 3 şıkkın direk yanlış olduğunu bulduk. Geriye kalan şık doğru cevaptır. 

Soru 12 :

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?


Sorunun çözümlü açıklaması

SORUNUN ANALİZİ

Şeritlerden bir tanesinde tek bir araç kendi yolunda gitmektedir. İki yolu birbirinden ayıran iki farklı çizgi söz konusudur. Kesik çizgiler ve düz çizgi. 

Yolda geyik çıkabilir levhası var. Önde bir numaralı araç ve arkadan iki numaralı araç bir numaralı araca çarpmış vaziyette. 

"Sorunda bizden istenen 2 numaralı araç hakkında kesin olarak neyin söyleneceğidir."

Şıkları tek tek analiz edelim: 

A) Gözlerinin iyi görmediği : 2 numaralı araç sürücüsünün gözlerinin durumu hakkında elimizde hiç bir bilgi yok. 

B) Hız kurallarına uymadığı : 2 numaralı aracın hızı hakkında elimizde hiç bir bilgi yok. 

C) Araç lastiklerinin eski olduğu : 2 numaralı aracın lastiklerinin durumu hakkında elimizde hiç bir bilgi yok. 

D) Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği : Arkadan çarpan bir araç önündeki araç ile arasında ki takip mesafesini korumamıştır. 

Arkadan çarpan bir araç hakkında kesin olarak söylenecek olan tek bir şey arkadaki aracın takip mesafesini korumadığıdır. Öndeki araç hatalı olarak ani fren yapabilir. Arkadaki aracın üzerine düşen vazife ise, aradaki takip mesafesini koruyarak frene basıp durmaktır. 

Soru 13 :

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

 

 • I. Dar bir kavisle dönmeli
 • II. Yayanın geçmesini beklemeli
 • III. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

Sorunun çözümlü açıklaması

Resim hakkında verilen seçenekleri tek tek analiz edelim. 

 • I. Dar bir kavisle dönmeli :  Resimdeki 2 numaralı aracın dar bir kavisle dönmesi yanlış bir durumdur. Aracı geniş tutarak dönmek zorundadır. Dar bir kavisle dönerse kendi gitmek istediği yola giremez ve yanlışlıkla gelen aracın yoluna girer. 
 • II. Yayanın geçmesini beklemeli : Resimde bir yayanın geçmek üzere olduğunu görüyoruz. Yaya yola girmiiş ve yolun ortasına kadar da gelmiş durumdadır. Yaya yolu olarak da işaretlendiğini görüyoruz. Bu durumda yayanın daha önce geçme hakkı vardır. 
 • III. Sola dönüş lambasını yakmalı : 2 numaralı araç sola döneceği için sola sinyal vermek zorundadır. Bir araç ilerlediği yoldan farklı bir yola girecek ise o yola sinyal vermelidir. 
 • IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli : Yol hakkı öncelikle 1 numaralı aracındır. 1 numaralı araç düz şekilde kendi yolunda ilerleken 2 numaralı araç yönünü değiştirerek farklı bir yöne gireceğinden öncelik hakkı 1 numaralı aracındır. 

Gördüğünüz üzere 4 seçenek içinden sadece 1 numaralı seçenek yanlış olup, diğer üç seçenek doğrudur. 

Soru 14 :

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Sorunun çözümlü açıklaması

2 numaralı araç kavşakta yolun ortasına geldiği için öncelik hakkı 2 numaralı araca aittir. 

2 numaralı araç geçtikten sonra açıkcası resimde 3 ve 1 numaralı araçların durumu eşit gibi. Ana yolun hangisi olduğunu resimden tam olarak anlayamıyoruz. 

Bunun için 2 numaralı araçtan sonra öncelik 1 inde 3 ünde olabilir.

Şıklara baktığınızda 2 numaralı aracın sadece  C şıkkında birinci sırada olduğunu görüyoruz. Bu durumda sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. 

Soru 15 :

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

DURAKLAMA YAPILMASI

Duraklama Nedir? : Duraklama park etmeden ve durmadan farklı bir durumdur. Trafik Karayolları Yönetmeliğinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır duraklama.

Trafikte zorunlu haller dışında araçların, yolcuları indirip bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. (Yönetmeliğin 3. maddesi) 

Not: Duraklama 5. dakikadan daha uzun sürerse eğer bu durum duraklama değil, park etme sayılır. 

Durma : Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 

Park Etme: Aracın durma ve duraklama dışında bir yerde bırakılmasıdır. 

DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER

Aynı yönetmeliğin 113. maddesinde duraklamanın yasak olduğu yerler tek tek sayılmıştır. 

 •  Trafik işareti ile duraklamanın yasak olduğunun belitildiği yerlerde.  
 •  Sol şeritte duraklamak kesinlikle yasaktır.  (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç),
 •  Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak yasaktır. 
 •  Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde 5 metre ve yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafede,
 •  Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde,
 •  Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında (duraklamaya izin verilen taşıtın dışındakiler için),
 •  Duraklayan veya parkedilen araçların yol tarafındaki yanında,
 •  İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde 15 metre ve yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede,
 •  Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde,

Duraklamak yasaktır. 

ŞIKLARIN ANALİZİ

Sol şeritte, dönemeçlerde ve yaya ve okul geçitlerinde durmanın yasak olduğu kesin. Duraklarda da durmak yasaktır. Ancak 30 m. mesafede durmak yasak değildir. 

Soru 16 :

 

 • I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
 • II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

 

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Geceleri karanlıkta bir araç sollanırken uzun farların yakılması kesinlikle yasaktır. Bunun sebebi uzun farlar öndeki aracın sürücüsünün gözlerini alır ve görmesini engeller. Gündüzleri zaten ışıkların yakılması durumu söz konusu değildir. 

Işıkların Kullanılmasının Yasak Olduğu Durumlar: 

 • Sis ışıklarının; sisli,karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında ve diğer farlarla birlikte kullanılması yasaktır. 
 • Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması,
 • Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi yasaktır. 
 • Öndeki aracı sollarken uyarı için uzağı gösteren farların yakılması yasaktır. Ancak uyarı için çok kısa süre yakılabilir. 
 • Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı nitelikte ışık takılması ve kullanılması
 • Sadece park lambaları veya sis ışıkları ile seyredilmesi yasaktır.

Sorunun cevabı ise: Birinci seçenek yanlıştır. Diğer seçenek ise doğrudur. 

Soru 17 :

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda sayılan araçlarda yükle birlikte yolcunun taşınması kesin olarak yasaktır. 

Kamyon, Kamyobe ve Römorklarda Yolcu Taşımasında yükle birlikte yolcunun da taşınmasına dair esaslar Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 130. maddesinde sayılmıştır. 

Yükler ile birlkte yolcu da taşınmak isteniyorsa eğer 4 şartı vardır.

 • Yükler sağlam olarak yerleştirilmelidir ve bağlanmalıdır.  
 • Kasanın yan ve arka kapaklarının muhakkak kapalı olması gerekir. 
 • Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulabilir. 
 • Yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu taşınamaz. 

Şıklara baktığımızda A şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. Bu soruda sadece C şıkkı çeldiricidir. Ancak yönetmelikte açıkça yolcuların kasa içinde kendilerine ayrılmış bir yerde taşınabileceğini belirtiyor. 

Soru 18 :

 

 • I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
 • II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
 • III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soruda verilen seçeneklerden birinci ve ikinci seçeneğin doğru olduğu kesin. Sadece 3. seçenek hakkında şaşırabilirsiniz. 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 150. maddesinde emniyet kemerinin kimler için zorunlu kimler için zorunlu olmadığı açıkça yazılıdır. 

Bu yönetmeliğer göre, Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Not. Yerlerşim yerlerinde ticari amaçla yolcu taşıyan dolmuş, minübüs benzeri araçlarda emniyet kemeri zorunlu değildir. Ancak şehirler arası yolculukta bu kural geçerli olmayıp emniyet kemeri takmak zorunludur. 

Soru 19 :

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?


Sorunun çözümlü açıklaması

Bu tip sorular sizler için çok önemlidir. Dolayısı ile gerek ehliyet sınavlarında ve gerekse aktif trafikçe araç kullanırken zorluk çekmemeniz için bu soruyu hep birlikte analiz edelim. 

RESMİN GENEL ANALİZİ

İki şeridi olan ve tali yolu olan bir ana yol. 

1 Numaralı Araç:  Ana yoldan diğer şeritten gelirken tali yola girecek. Ancak henüz girmemiş. Girmeyi bekliyor. 

2 Numaralı Araç : Tali yoldan sağa doğru ana yola girmiş. Ve 3 numaralı araç ona hemen yanından  çarpmış.

3 Numaralı Araç : Ana yoldan kendi şeridinde giderken birden bire önüne çıktığı gözüken 2 numaralı araca yandan (dikkat ediniz arkadan değil) çarpmış.

4 Numaralı Araç : Bu araç ise normal şekilde kendi yolunda ilerlemektedir.  

 

Analiz: Kazanın olduğu yerde 1 ve 4 numaralı araçta herhangi bir kusur bulunmamaktadır. 2 numaralı araç ise tali yoldan ana yola bağlanırken kaza olmuş. Normal şartlar altında yol hakkı 3 numaralı aracındır. 3 hatta 4 numaralı araç geçtikten sonra yol müsait ise 2 numaralı araç sağa sinyal vererek ana yola girer. Resimde bulunan Dur işareti ise 2 nolu aracın beklemesi gerektiğini işaret ediyor. 

Not: Tali yoldan ana yola bağlanırken yol hakkı öncelikle ana yoldan geçmekte olan araçlara aittir. Ana yoldan geçen araçlar geçip yol müsait olunca hareket ediniz. 

Not: Yolda ilerlerken trafik işaretlerine dikkat etmeniz çok önemlidir. 2 numaralı araç Dur işaretine dikkat etseydi belki de bu kaza olmayabilirdi. 

Soru 20 :

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soruda sorulan konu sadece ehliyet sınavı için değil, normal zaman da bilmeniz gereken bir konudur. Aracınıza LPG taktırmanız durumunda bunu 30 gün içinde araç ruhsatınıza işlettirmeniz gereklidir. 

LPG'yi aracınıza taktordıktan sonra öncelikle sızdırmazlık raporu almanız gereklidir. Ardından Ek-1 Formu denilen formu doldurarak aracınızı yeniden muayene ettirmeniz gereklidir. Muayene işleminin ardından bunu Ruhsatınıza işlettirmeniz gereklidir. Bütün bunlar için 30 gün süreniz vardır. 

 

LPG takılan bir aracınızı Sigorta şirketinize de bildirmek zorundasınız. Aksi taktirde LPG'den kaynaklı bir sorunda sigorta şirketiniz aracınızda oluşacak olan masrafları Kasko poliçesinden ödemez. 

Soru 21 :

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

Sorunun çözümlü açıklaması

Bu soruyu çözmek için öncelikle takograf cihazının ne olduğunu bilmemiz gerekir. Aşağıda bu cihazın ne olduğunu kısaca anlatacağız.

Ancak bu tip soruları konu hakkında (takograf'ın ne olduğunu) hiçbirşey bilmeden de çözebilirsiniz. 

Şıklara baktığınızda çekici, otomobil, kamyon ve otobüs seçeneği var. Bu araçları düşündüğünüzde otomobil seçeneği diğer araçlardan ayrılmaktadır. Diğer araçlar bir iş yapmak için kullanılan araçlardır. Dolayısı ile bu soru hakkında hiçbir bilginiz olmadan da doğru cevabın otomobil olduğunu çözebilirsiniz. 

TAKOGRAF CİHAZI NEDİR?

Karayolunda bulunan araçların hareketi ve çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayolunda taşımacılık yapan araçlara monte een cihazlara takograf cihazı denir. 

 • Ağırlığı 3500 kilogramı geçen yük araçlarını; çekici, kamyonet, kamyon gibi araçlar ile 17 yolcu ve daha üzeri kapasitede yolcu taşıyan  minibüs, midibüs, otobüs gibi araçlarda kullanılması zorunlu bir kayıt ve takip cihazıdır. 
Soru 22 :

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

Sorunun çözümlü açıklaması

Soruda sorulan şey, insanların kendilerine ait otomobil, kamyonet, kamyon gibi  (bütün motorlu taşıtları) araçları gereksiz yere kullanmasının ne gibi sonuçları olabileceğini soruyor. 

Gereksiz yere kullanmasının sonuçları şeklinde sorduğu için şıklar içinde arayacağımız seçenek olumsuz seçenektir. Şıkları tek tek analiz edelim. 

 • A) Yakıt tüketiminin azalması : Gereksiz yere araçları kullanmamız durumunda yakıt tüketimi azalmaz tam tersine artar. Bu şıkkı eliyoruz. 
 • B) Gürültü kirliliğinin önlenmesi : Araçlar trafikte gürültü kirliliğine yol açar. Dolayısı ile gereksiz yere trafiğe giren her araç gürültüyü önlemez, tam tersine artırır. 
 • C) Zararlı gaz salınımının artması : Araçlar trafikte iken gaz salınımı artar. Dolayısı ile trafiğe çıkan her araç daha fazla gaz salınımına sebep olacaktır. Gereksiz yere trafiğe çıkan her araç ise bu gaz salınımını daha da artıracaktır. 
 • D) Trafik yoğunluğunun azalması : Trafiğe çıkacak her araç yoğunluğu artırır. Dolayısı ile gereksiz yere trafiğe çıkan her araç yoğunluğun artmasına sebep olur. 
Soru 23 :

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?


Sorunun çözümlü açıklaması

Klasik bir coğrafya sorusudur. Lisans yerleştirme sınavına hazırlanan sürücü adayları bu soruyu çok rahat çözecektir. 

Soruda sorulan soru hangi ilin Güney'e daha yakın olduğudur. Yani Ekvator çizgisine en yakın yeri sormaktadır. Ülkemizin yönlerini şu şekilde tarif edebiliriz. 

Karadeniz Ülkemizin kuzeyinde, Akdeniz Ülkemizin Güneyinde, Ege Ülkemizin batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi Ülkemizin doğusunda yer alır. 

Soruda 4 ilden hangisinin daha güneyde olduğu sorulmaktadır. Trabzon en kuzeyde olan İlimiz olduğu için bu seçeneği eliyoruz. Sivas ve Uşak her ne kadar biraz daha güneyde olsalar da Güney'e yani Akdenize en yakın il Konya'dır.