21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı İlkyardım Soruları

Soru 1 :
I. Kazazedenin tedavi edilmesi
II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Soru 2 :

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

Soru 3 :

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçları- nın ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

Soru 4 :

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 5 :

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

Soru 6 :

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

Soru 7 :

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

Soru 8 :

Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

Soru 9 :

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 10 :

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 11 :

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 12 :

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?