29 Haziran 2013 İlk Yardım SorularıSoru 1 :
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Soru 2 :
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda ha­berleşme ilkelerindendir?
Soru 3 :
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
Soru 4 :

I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Soru 5 :
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki han­gi sistemde yer alır?
Soru 6 :
Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve cid­diyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
Soru 7 :
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8 :

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9 :
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Soru 10 :
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru 11 :

I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangile­rinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
Soru 12 :
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
Soru 13 :
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 14 :
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
Soru 15 :
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilir­ken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
Soru 16 :
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?