29 Haziran 2013 Trafik SorularıSoru 1 :
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olma­sı gereken davranışlardandır?
Soru 2 :
Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
Soru 3 :
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
Soru 4 :
Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yap­makla görevli değildir?
Soru 5 :
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Soru 6 :
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 7 :
Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru 8 :
Şekildeki aracın yoluna devam edebilme­si için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
Soru 9 :
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Soru 10 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru 11 :
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru 12 :
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
Soru 13 :
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Soru 14 :
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
Soru 15 :
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru 16 :
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığın­da kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisin­de; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürme­si yasaktır?
Soru 17 :
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
Soru 18 :
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru 19 :
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Soru 20 :
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
Soru 21 :
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağı­dakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru 22 :
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru 23 :
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru 24 :
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangi­si doğrudur?
Soru 25 :
Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
Soru 26 :
Geceleyin öndeki aracı yakından takip eder­ken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
Soru 27 :
Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
Soru 28 :
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sü­rücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü­ğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Soru 29 :
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücü­sünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Soru 30 :
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangi­sini yapması yasaktır?
Soru 31 :
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?
Soru 32 :
Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?