29 TEMMUZ 2017 MOTOR SORULARI

Soru 1 :

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

Soru 2 :

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

Soru 3 :

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? 

Soru 4 :

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 


Soru 5 :

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? 

Soru 6 :

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7 :

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

Soru 8 :

Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

Soru 9 :

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?