29 TEMMUZ 2017 TRAFİK SORULARI

Soru 1 :

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 

Soru 2 :

 

 • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
 • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

 

Soru 3 :

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

 

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?


Soru 4 :

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

Soru 5 :

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

Soru 6 :

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Soru 7 :

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

Soru 8 :

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Soru 9 :

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


Soru 10 :

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

 

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? 

Soru 11 :

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

Soru 12 :

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 

Soru 13 :

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 14 :

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 15 :

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 16 :

 

 • I. Ambulansa eskortluk yapmak
 • II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
 • III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

 

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

Soru 17 :

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?


Soru 18 :

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

Soru 19 :

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?


Soru 20 :

 

 • I. Araç içinde savrulma
 • II. Araçtan dışarı fırlama
 • III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

 

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? 

Soru 21 :

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? 

Soru 22 :

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 

Soru 23 :

 

 • Gereksiz yere korna çalınması
 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

 

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?