29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınavı

Soru 1 :

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir? 


Sorunun çözümlü açıklaması

Hayat kurtarma zinciri ilkyardım uygulamasında geçerlidir. Hastane ve evde yapılan tedavileri kapsamaz. 

Hayat Kurtarma Zincirinde Sırası İle;

 • 1- İlk olarak sağlık kuruluşlarına hemen haber verin,
 • 2- Sonra yaralıya yaşam desteği sağlayın,
 • 3- Ambulans ekipleri gelip müdahale eder,
 • 4- Hastanede acil serviste müdahale eder.

Not: Acil servisten sonra servise gönderilen hastaya yapılan mdahala bu zincire dahil değildir. Tedavi amaçlıdır çünkü. 

 

 

Soru 2 :

Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

 

Soru 3 :

Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

Soru 4 :

Bebeklerde yapay solunumun uygulan­ masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 

Soru 5 :

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kaza-zedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

 

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? 

Soru 6 :

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir? 

Soru 7 :

 

 • I. Aşırı sıvı kaybı
 • II. Kalp ritim bozuklukları
 • III. Başa şiddetli darbe alınması

 

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir? 

Soru 8 :

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini­ söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan­ ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız? 

Soru 9 :

Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kaza­ zedeye yapılacak ilk yardım uygulamala-rındandır?

Soru 10 :

 

 • Uzun süreli bilinç kaybıdır.
 • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir? 

 

Soru 11 :

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 

Soru 12 :

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? 

Soru 13 :

Trafik adabı;

 • I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kural-lara uymak,
 • II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

Soru 14 :

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? 

Soru 15 :

Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

 

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

Soru 16 :

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? 

Soru 17 :

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur? 

Soru 18 :

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 19 :

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 

Soru 20 :

 

 • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
 • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

 

Soru 21 :

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

 

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?


Soru 22 :

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

Soru 23 :

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

Soru 24 :

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Soru 25 :

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

Soru 26 :

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Soru 27 :

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


Soru 28 :

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

 

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? 

Soru 29 :

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

Soru 30 :

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 

Soru 31 :

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 32 :

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 33 :

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 34 :

 

 • I. Ambulansa eskortluk yapmak
 • II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
 • III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

 

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

Soru 35 :

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?


Soru 36 :

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

Soru 37 :

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?


Soru 38 :

 

 • I. Araç içinde savrulma
 • II. Araçtan dışarı fırlama
 • III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

 

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? 

Soru 39 :

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? 

Soru 40 :

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 

Soru 41 :

 

 • Gereksiz yere korna çalınması
 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

 

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? 

Soru 42 :

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

Soru 43 :

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

Soru 44 :

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? 

Soru 45 :

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 


Soru 46 :

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? 

Soru 47 :

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48 :

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

Soru 49 :

Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

Soru 50 :

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?