4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları

4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Sorularının tamamına aşağıda ulaşabilirsiniz. Sınavı çözdükten sonra sonuçlarını en son değerlendirmeyi unutmayınız

Soru 1 :

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Soru 2 :

Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak ................. değerlendirmesi yapılır.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

Soru 3 :

 

 • I. El freninin çekilmesi
 • II. Kontağın kapatılması
 • III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Soru 4 :

 

 • Bir el alına yerleştirilir.
 • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
 • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5 :

Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

Soru 6 :

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Soru 7 :

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

Soru 8 :

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 9 :

Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 10 :

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 11 :

Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

Soru 12 :

Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13 :

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

Soru 14 :

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

Soru 15 :

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Soru 16 :

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Soru 17 :

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


Soru 18 :

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 19 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 20 :

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


Soru 21 :

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 22 :

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 23 :

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24 :

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?


Soru 25 :

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 26 :

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


Soru 27 :

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

Soru 28 :

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?


Soru 29 :

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Soru 30 :

 

 • I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
 • II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
 • III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Soru 31 :

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 32 :

 

 • I. Reflektör
 • II. İlk yardım çantası
 • III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Soru 33 :

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

Soru 34 :
 • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
 • Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 35 :

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 36 :

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Soru 37 :

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

Soru 38 :

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?


Soru 39 :

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

Soru 40 :

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

Soru 41 :

Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 42 :

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

Soru 43 :

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 44 :

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 45 :

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46 :

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Soru 47 :

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

Soru 48 :

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

Soru 49 :

Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 50 :

 

 • I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
 • II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
 • III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
 • IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?