4 Ağustos 2018 Trafik Soruları

Soru 1 :

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

Soru 2 :

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Soru 3 :

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Soru 4 :

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


Soru 5 :

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 6 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 7 :

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


Soru 8 :

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 9 :

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 10 :

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11 :

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?


Soru 12 :

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 13 :

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


Soru 14 :

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

Soru 15 :

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?


Soru 16 :

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Soru 17 :

 

  • I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
  • II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
  • III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Soru 18 :

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 19 :

 

  • I. Reflektör
  • II. İlk yardım çantası
  • III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Soru 20 :

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

Soru 21 :
  • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
  • Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 22 :

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?