6 Eylül 2014 Ehliyet İlk Yardım SorularıSoru 1 :
Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
Soru 2 :
İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
Soru 3 :
Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solu­numun olmadığını gösteren bir belirtidir?
Soru 4 :
Kalp durmasının en önemli göstergesi aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Soru 5 :
Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Soru 6 :
• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
•Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin ama­cını oluşturur?
Soru 7 :
Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
Soru 8 :
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerin­den biri değildir?
Soru 9 :
Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?
Soru 10 :
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uy­gulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
Soru 12 :
• Sıkıntı veya nefes darlığı
•Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?
Soru 13 :
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?