06 EYLÜL 2014 EHLİYET SINAV SORULARININ TAMAMISoru 1 :
Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
Soru 2 :
İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
Soru 3 :
Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solu­numun olmadığını gösteren bir belirtidir?
Soru 4 :
Kalp durmasının en önemli göstergesi aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Soru 5 :
Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Soru 6 :
• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
•Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin ama­cını oluşturur?
Soru 7 :
Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
Soru 8 :
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerin­den biri değildir?
Soru 9 :
Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?
Soru 10 :
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uy­gulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
Soru 12 :
• Sıkıntı veya nefes darlığı
•Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?
Soru 13 :
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?
Soru 14 :
Dizel motorlu araçları çalıştırırken, mar­şa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
Soru 15 :
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferan­siyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
Soru 16 :
Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
Soru 17 :
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki­lerden hangisi devrede iken yanar?
Soru 18 :
Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlen­mesini sağlar?
Soru 19 :
Motorda yağlama sisteminin amacı aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru 20 :
Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığın­da durma veya mecburi park etme duru­munda kullanılır?
Soru 21 :
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru 22 :
Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?
Soru 23 :
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi­nin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Soru 24 :
Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yete­neğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru 25 :
I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması

Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
Soru 26 :
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
Soru 27 :
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?
Soru 28 :
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Soru 29 :
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
Soru 30 :
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
Soru 31 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 32 :
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
Soru 33 :
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
Soru 34 :
Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
Soru 35 :
Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru 36 :
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
Soru 37 :
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli
Soru 38 :
Römork takmış otomobilin azami hızı, rö­morksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
Soru 39 :
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Soru 40 :
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru 41 :
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yön­lü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru 42 :
Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru 43 :
Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürül­mesi yasaktır?
Soru 44 :
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
Soru 45 :
Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılma­sı zorunludur?
Soru 46 :
Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çe­kicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Soru 47 :
Park hâlindeki araca çarpan sürücü­nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru 48 :
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden han­gilerinin bulundurulması zorunludur?
Soru 49 :
Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
Soru 50 :
Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?