6 Eylül 2014 Trafik SorularıSoru 1 :
Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yete­neğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru 2 :
I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması

Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
Soru 3 :
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
Soru 4 :
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?
Soru 5 :
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Soru 6 :
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
Soru 7 :
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
Soru 8 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 9 :
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
Soru 10 :
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
Soru 11 :
Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
Soru 12 :
Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru 13 :
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
Soru 14 :
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli
Soru 15 :
Römork takmış otomobilin azami hızı, rö­morksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
Soru 16 :
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Soru 17 :
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru 18 :
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yön­lü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru 19 :
Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru 20 :
Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürül­mesi yasaktır?
Soru 21 :
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
Soru 22 :
Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılma­sı zorunludur?
Soru 23 :
Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çe­kicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Soru 24 :
Park hâlindeki araca çarpan sürücü­nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru 25 :
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden han­gilerinin bulundurulması zorunludur?
Soru 26 :
Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
Soru 27 :
Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?