7 EKİM 2017 TRAFİK SORULARI

Soru 1 :

 

 • I. Öz eleştiri yapabilmek
 • II. Risk almaya meyilli olmak
 • III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
 • IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Soru 2 :

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 3 :

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

Soru 4 :

Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?


Soru 5 :

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

Soru 6 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

Soru 7 :

Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?


Soru 8 :

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 9 :

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 10 :

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Soru 11 :

Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?


Soru 12 :

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Soru 13 :

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 14 :

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 15 :

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?


Soru 16 :

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

Soru 17 :

 

 • I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
 • II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 18 :

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

Soru 19 :

 

 • I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
 • II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
 • III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
 • IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

Soru 20 :

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 21 :

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22 :

 

 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

Soru 23 :

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?