8 Ekim 2016 Trafik Soruları

Soru 1 :

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

Soru 2 :

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Soru 3 :

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Soru 4 :

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


Soru 5 :

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 6 :

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Soru 7 :

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Soru 8 :

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?


Soru 9 :

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 10 :

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Soru 11 :

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 12 :

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?


Soru 13 :

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 14 :

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


Soru 15 :
  1. I. Şerit değiştirmelerde
  2. II. Sağa ve sola dönüşlerde
  3. III. Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

Soru 16 :

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?


Soru 17 :

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

Soru 18 :

 

  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
  • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

Soru 19 :

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 20 :

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 21 :

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 22 :

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Soru 23 :

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?