8 Şubat 2014 Trafik SorularıSoru 1 :
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru 2 :
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
Soru 3 :
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
Soru 4 :
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
Soru 5 :
I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Soru 6 :
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru 7 :
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağı­dakilerden hangisini bildirir?
Soru 8 :
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru 9 :
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru 10 :
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru 11 :
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru 12 :
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru 13 :
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Soru 14 :
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru 15 :
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
Soru 16 :
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazala­rının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17 :
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Soru 18 :
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru 19 :
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
Soru 20 :
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
Soru 21 :
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Soru 22 :
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru 23 :
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oran­larının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir? Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Soru 24 :
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
Soru 25 :
Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf ciha­zının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
Soru 26 :
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
Soru 27 :
Sürücülerin aşağıda verilen davranışla­rından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?