09 AĞUSTOS 2014 EHLİYET SINAVININ TAMAMISoru 1 :
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
Soru 2 :
Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getir­mek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
Soru 3 :
Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
Soru 4 :
İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
Soru 5 :
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile ya­pılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru 6 :
• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?
Soru 7 :
Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
Soru 8 :
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Soru 9 :
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edil­mezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Soru 10 :
Delici karın yaralanması olan bir kazazede­nin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
Soru 11 :
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
Soru 12 :
Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
Soru 13 :
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
Soru 14 :
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve ara­cın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
Soru 15 :
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
Soru 16 :
I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yuka­rıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
Soru 17 :
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
Soru 18 :
Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
Soru 19 :
Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine se­bep olur?
Soru 20 :
Sinyal verildiğinde, gösterge panelinde­ki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru 21 :
Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi las­tiklerine zincir takılması uygundur?
Soru 22 :
Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 23 :
• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
Soru 24 :
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru 25 :
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
Soru 26 :
İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranış­lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
Soru 27 :
Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
Soru 28 :
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürü­cü ne yapmalıdır?
Soru 29 :
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
Soru 30 :
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru 31 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 32 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 33 :
Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?
Soru 34 :
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Soru 35 :
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yasaktır?
Soru 36 :
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobil­ler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru 37 :
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor. Sürücünün davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir ?
Soru 38 :
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?
Soru 39 :
Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
Soru 40 :
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru 41 :
I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?
Soru 42 :
Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römork­larla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Soru 43 :
I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru 44 :
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangi­sinin yapılması yasaktır?
Soru 45 :
Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
Soru 46 :
Zorunlu mali sorumluluk sigortası hak­kında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru 47 :
Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
Soru 48 :
C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden her­hangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
Soru 49 :
Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
Soru 50 :
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?